Beslutet togs 4 oktober och innebär att titandioxod hamnar i kategori 2 som ett ämne ”misstänkt att orsaka cancer hos människor”. 

Det i sin tur gör att när ämnet säljs i pulverform måste därför förpackningarna i fortsättningen märkas som cancerframkallande.

Hos produkter i flytande form, som färg och olika beläggningar, och där titandioxid ingår i som en ingrediens menar EU att förpackningarna bör innehålla en varning/ information så att den som hanterar produkten kan ”vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att minimera faran”. 

Avger farliga nanopartiklar

Faran med titandioxid misstänks främst vara vid inandning i torr form, då den avger och består av nanopartiklar. Men djurstudier har också visat att även tarmfloran kan påverkas negativt och att det kan finnas andra negativa effekter. 

En fransk studie på möss påvisade att nanopartiklarna tog sig igenom djurens tarmväggar och vidare ut i kroppen.

Där bildades förstadier till cancer och cellförändringar i vissa kroppsdelar.

Ett provrör och en plastsked som båda innehåller ett.vitt pulver
Ren titandioxid finns inte naturligt i större utsträckning utan framställs ur titanmalm som ilmenit och leuxcon.

Används i godis

Beslutet att omklassificera titandioxid har föregåtts av flera års diskussioner och anses från många håll kontroversiellt. Bland annat har det kraftigt kritiserats av färg- och ytbehandlingsbranschen.

Inom livsmedelsindustrin används titandioxid som färgämne E 171 för att bland annat göra godis vitt och glansigt. De franska forskningsresultaten ledde till att Frankrike som första EU-land förbjuder ämnet från och med 1 januari 2020 och ett år framåt.

Frankrike vill se mer forskning i ämnet och ”ta det säkra före det osäkra”.

Sverige vill invänta forskningen

EFSA, europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, har tagit del av samma forskning men inte dragit samma slutsats.

Flera länder följer debatten och avvaktar forskningen innan man beslutar i ärendet, däribland Sverige.

Om Europarådet eller parlamentet inte lämnar invändningar mot beslutet före december kommer klassificeringen att börja gälla från sommaren 2021.

Fotnot: Läs mer om nanopartiklar och hur du skyddar dig här.

Fakta: Titandioxid

  • Ren titandioxid finns inte naturligt i större utsträckning utan framställs ur titanmalm som ilmenit och leuxcon. 
  • Ämnet används som vitt pigment i allt från färg, betong, flera tandvårdsprodukter, och ofta i solskyddsmedel.
  • I livsmedel och godis används titandioxid som färgämne under e-numret E 171. 
  • Titandioxid är också bland det mest använda färgämnet i kosmetika och har använts sedan 40-talet då det blev en ingrediens i ansiktspuder. Finns även sedan länge i läppstift då det håller färg länge.
  • TiO2 är den kemiska formeln, kan också benämnas titansyra, har CAS-numret 13463-67-7.  
  • Titandioxid avger nanopartiklar, alltså partiklar mindre än en miljondels millimeter. Som jämförelse är de flesta celler några tiotals tusendelar av en millimeter.
  • Vissa forskningsresultat på djur påvisar att nanopartiklar kan ta sig genom cellvävnad och skapa cellförändringar, celldöd och skador på inre organ. Påverkan på människor diskuteras det dock fortfarande flitigt kring.

Källa: SVT.se, Nationalencyklopedin, Hudoteket.se.