När enskilda fackföreningsmedlemmar inte kommer längre i krav på ersättning från Försäkringskassan, arbetsgivare eller annan, så kan det egna fackförbundet gå in för stöd.

När inte heller facket kan utverka ersättning som den enskilde kräver, kan ärendet i vissa fall gå vidare till LO-TCO rättsskydd.

Förra året avslutade juristerna på rättskyddet 25 ärenden åt Målarna och de tog emot 40 nya ärenden.

189 miljoner har samtliga anslutna förbund och medlemmar fått efter rättsprocesser som den juridiska byrån drivit. Det är en ökning med 36 procent jämfört med året innan. 

Förut prövade Försäkringskassan ofta den frågan i samband med att man fick sjukersättning. Nu får nästan ingen sjukersättning så det finns ingen naturlig prövningstidpunkt.

Dan Holke, chefjurist LO-TCO Rättsskydd

– Det är väl lite grann slumpen, men vi har haft ett antal livränteärenden som har avslutats under året, och det blir ganska mycket pengar, sen kan det finnas något enstaka annat ärende som dragit in rätt mycket pengar också, säger LO-TCO Rättsskydds chefjurist Dan Holke till tidningen Arbetet.

Trots ökningen är inte siffrorna i närheten av den nivå som var vanlig i början av 2010-talet då ersättningsnivåerna låg kring 300 miljoner.

Dan Holke berättar i Arbetet att det beror på att LO-TCO Rättsskydd får in betydligt färre ärenden om livräntor än tidigare, och det är just där de stora pengarna finns.

Orsaken är, enligt honom, att Försäkringskassans prövningar av livräntor minskat kraftigt de senaste åren.

– Då blir det också färre ärenden till oss. Förut prövade Försäkringskassan ofta den frågan i samband med att man fick sjukersättning. Nu får nästan ingen sjukersättning så det finns ingen naturlig prövningstidpunkt.