Safety Filter Guide heter appen som finns för både Android och Apple och är gratis att ta hem.

I appen fyller du helt enkelt i CAS-numret, eller ämnets namn, som står på förpackningen eller burken det handlar om.

Du får då information om vad ämnet är för något och eventuell information om det är andra saker att tänka på som exempelvis att ämnet är hudupptagande eller klassas som cancerframkallande. 

Appen ger en rekommendation ur Sundströms produkter om lämpligt filter eller skydd och hur det ska användas. Men vilket fabrikat du använder är ju förstås upp till dig. 

Till varje rekommendation finns ytterligare nyttig informationstext och förslag kring hur du kan kombinera skyddet med andra skydd och filter;

Exempelvis hur gasfilter kan kombineras med filter mot aerosoler (partiklar) till exempel vid sprutmålning. Ett bra och praktiskt hjälpmedel, och att skydda sig ska vara lätt.

Fakta CAS:

CAS, Chemical Abstracts Service, är en amerikansk organisation som upprätthåller en databas över hittills kända kemikalier, kemiska ämnen och föreningar.

Dessa ämnen förses med nummer och med tiden har CAS-nummer har blivit det mest etablerade och största internationella registreringsnumret för att underlätta informationssökning kring kemiska ämnen.

Men Europa har förstås också skapat ett eget system, ett EC-nummer.  Regelverket säger att en produkt innehållande farliga ämnen och kemikalier måste innehålla minst ämnets eller ämnenas namn och/ eller ett id.nr likt ovan.

Information gällande farliga ämnen ska vara tydligt identifierbar och ju farligare desto tydligare. Kolla i säkerhetsdatabladen.

(Källor: Kemikalieinspektionen.se, cas.org)