En elastisk fog, 10 procent, avsedd för inomhusbruk till främst interiör och akustikfogning runt listverk, men också för tätning av hål och skarvar.

Acryl Eco är UV-beständig och kan övermålas redan efter 20 minuter.

Märkningen innebär att hela livscykeln från produktion till återvinning måste vara utförd utan skadliga kemikalier eller dåliga arbetsförhållanden och bland annat klara klassificeringen M1 för inomhusluft.

Den uppfyller emissionskraven i BREEAM-NOR.