Vid förbundsmötet 2016 antogs det högt ställda målet att vara 15 000 medlemmar år 2020.

Det innebar en ökning på runt 1000 medlemmar, och nedbrutet på avdelningarna så fick avdelning 4 på sig att öka med cirka 25 medlemmar per år. Ett mål som klarats med råge.

Vi gick in med ett slags ’vi ska fan klara detta’-attityd och när vi ökade än mer så satte vi målet högre att nu ska vi klara ’1600-vallen’.

Johnny Svensson, ombudsman i avdelning 4 och regionchef i ettan

– Det är förstås jätteroligt att vi lyckats. Vi gick in med ett slags ”vi ska fan klara detta”-attityd och när vi ökade än mer så satte vi målet högre att nu ska vi klara ”1600-vallen”, säger Johnny Svensson.

Vid nyårsskiftet räknade man in 1606 medlemmar.

En nyckel är arbetet ute på fältet med riktade insatser där flera förtroendevalda under ett par dagars tid besöker en eller ett par städer inom ett visst område och ”betar av” företagen.

Både ute på arbetsplatserna såväl som med stormöten på företagen.

Avdelning 4 i siffror:

  • 2015: 1 449 medlemmar 
  • 2016: 1 467 medlemmar. 
  • 2017: 1 498 medlemmar. 
  • 2018: 1 563 medlemmar. 
  • 2019: 1 606 medlemmar. 

– Vi har med oss mycket en positivitet och energi i arbetet, kan jag känna, och skojar att vi jobbar som ett ”SWAT-team”, ler Johnny Svensson.

Även mentorskapet med kursverksamheten och strukturen kring det nya arbetssättet har blivit ett vinnande recept, menar Johnny Svensson som dock är noga med att inte hacka på andra.

– Nej, så får det absolut inte låta. Vi vill bara förmedla att det här är roligt för oss och så här gör vi.

Robin Johansson vid en whiteboard
Robin Johansson, studieorganisatör avdelning 2