Det finns ett stort intresse att vara med och tävla om att bli Sveriges bästa målare. Söktrycket har varit högre än tidigare år med 21 sökande mot 15 för två år sedan. 

– Vi tror att det beror på att synen på måleriyrket har förändrats. Yrket har utvecklats till att bli mer av ett kreativt och självständigt yrke, något som vi vet att ungdomar i dag vill ha, säger Jonas Lindberg, utbildningsansvarig på MYN, Måleribranschens Yrkesnämnd där arbetsgivare och fack samarbetar kring utbildningsfrågor.

Yrket har utvecklats till att bli mer av ett kreativt och självständigt yrke, något som vi vet att ungdomar i dag vill ha.

Jonas Lindberg, utbildningsansvarig MYN

Det är MYN som ansvarar för målarnas del i Yrkes-SM och av de 21 sökande har 16 ungdomar gått vidare till casting.

På castingarna i Kristianstad och Stockholm tävlar målarna om tre direktkvalificerade platser till Måleri-SM i Helsingborg i april. Därutöver kommer juryn att utse ytterligare två av de tävlande som de vill se i startfältet på Yrkes-SM.

De tre som är klara för SM efter uttagningarna på Wendesgymnasiet i Kristianstad är:

Wilma Haglund, De la Gardie-gymnasiet i Lidköping fick höga poäng på tapetseringen, en av anledningarna till att hon vann den första deltävlingen och direktkvalificerade sig till Måleri-SM.

Hugo Persede, Wendesgymnasiet i Kristianstad, Wilma Haglund, De la Gardie-gymnasiet i Lidköping och Amanda Andersson, Sandå måleri. 

Wilma Haglund fick höga poäng på tapetseringen, en av anledningarna till att hon vann deltävlingen i Kristianstad.

Amanda Andersson som tävlade i Måleri-SM även 2018 får nu en ny chans när hon kom på delad andraplats med Hugo Persede.

Juryn överlägger under bedömningen av de tävlande i Måleri-SM 2020. Stefan Hven, jurymedlem, i mitten, och Leila Tiba Al-Saedi, överdomare.

Oscar Malmberg, Wendesgymnasiet var en av de tävlande i Kristianstad. Han har fortfarande chans att komma till Måleri-SM i Helsingborg. Det avgörs den 13 februari efter att juryn utsett två till tävlande som de vill se i SM.