En del av lackerarna är industrilackerare och andra är fordonslackerare. I den här branschen är inte Målarna det enda förbundet utan konkurrerar med IF Metall på arbetsplatser inom industrin och hos fordonslackerare som även har plåtverkstad.

Frågorna är ungefär de samma som för målarna. Det handlar om lön, pension, inflytande och arbetsmiljö.

Avtalsrådet samlades för att gå igenom de förslag på förbättringar som medlemmar och avdelningar lämnat.

Färgerna vi jobbar med innehåller förtunning och isocyanater så med den risken borde lönen vara högre.

Mikael Vedberg

– För de vi representerar är nog lön viktigast. För varje år ökar skillnaden mot byggnadsmålarna, säger Robin Gustavsson som är ledamot i lackstyrelsen.

– Färgerna vi jobbar med innehåller förtunning och isocyanater så med den risken borde lönen vara högre, säger Mikael Vedberg som gärna lyfter fram arbetsmiljön som en viktig avtalsfråga.

Inom lack är det vanligt med övertid, i regel jobbar de över 30 minuter till 2 timmar varje dag, och arbetsgivaren kan säga till samma dag om övertid. 

Linda Li Käld

Linda-Li Käld i förhandlingsdelegationen för lackavtalet

Nu pågår arbetet att prioritera vilka frågor som facket ska lämna över som avtalskrav till motparten Motorbranschens arbetsgivarorganisation, MAF.

Arbetsgivaren sätter av 4,5 procent av lönen till pension enligt det avtal som finns mellan Svenskt näringsliv och LO. I kollektivavtalet för måleri med motparten Måleriföretagen i Sverige AB finns överenskommelsen om ytterligare 1 procent och det från första kronan, inte från 25 år som annars är det vanliga. 

Det har medlemmarna fört fram som ett önskemål även i lackerarnas kollektivavtal.

Avtalsrådets prioriteringar är rådgivande till förhandlingsdelegationen som består av Linda-Li Käld, Jan Staaf, Samuel Jarenil, Fredrik Adolfsson och Mikael Vedberg. Förhandlingsledningen är Linda-Li Käld och Jan Staaf.

Tidigare avtalsrörelser

Här hittar du länkar till artiklar från tidigare avtalsrörelser, om du vill läsa om vilka frågor som var heta då, segrar och nederlag.

Robin Gustavsson och Mikael Vedberg diskuterar lön och arbetsmiljö.

Mikael Ljungkvist vid ett bord

Mikael Ljungkvist från avdelning 2 var en av representanterna när avtalsrådet för lack samlades.