Han syftar tillbaks på förra avtalsrörelsen när Måleriföretagen i Sverige AB drev frågan om att tillämpa arbetstidslagen och också uttryckte sig som att det var vad målarna ville. Det talades om flexibilitet.

– Det låter ju bra att följa lagen. Men det är ett minimum, vårt kollektivavtal är bättre. Vad ryms i arbetstidslagen? Jo förlägga arbete till 22 och delade turer, säger Peter Sjöstrand, avtalssekreterare.

Målarnas kraftsamling inför avtalsrörelsen 2020 började med uppsökeri, möten med medlemmar för att lyssna av vad medlemmarna tycker är viktigt att förbättra i kollektivavtalet.

Det låter ju bra att följa lagen. Men det är ett minimum, vårt kollektivavtal är bättre.

Peter Sjöstrand, avtalssekreterare Målarna

Medlemmarna uppmanades också att skicka in sina förslag i så kallade avtalsmotioner.

Varje avdelning har i lokala avtalsråd prioriterat sina förslag. och sedan har förslagen även diskuterats i regionala avtalsråd.

När representanter från hela landet slutligen träffades för den centrala avtalskonferensen diskuterades och prioriterades vilken inriktning förhandlingsledning och förhandlingsdelegationen ska ha i förhandlingarna om det nya kollektivavtalet.

Det som ska förhandlas med arbetsgivarna är inte bara lön utan också arbetsvillkor. På Målarnas avtalskonferens diskuteras inflytande, ledighet, resor, löner, prislistan, arbetsmiljö, avsättning till pension.

Det gick till medling och var nära till konflikt åter igen när de gick till angrepp på ackordslönesystemet och arbetstidsreglerna.

Peter Sjöstrand, avtalssekreterare Målarna

Inom varje grupp ryms flera aspekter. Till exempel sänka arbetstiden kan göras genom arbetstidsförkortning, semesterdagar och friskvård.

I förra avtalsrörelsen hade Målarna och Måleriföretagen i Sverige AB svårt att komma överens. 

– Det gick till medling och var nära till konflikt åter igen när de gick till angrepp på ackordslönesystemet och arbetstidsreglerna, säger Peter Sjöstrand som tror att dessa frågor kommer vara aktuella från Måleriföretagen även i denna avtalsrörelse.

Målareförbundets förhandlingsledning är Peter Sjöstrand, avtalssekreterare, och Stefan Cedermark, förbundsombudsman.

Tidigare avtalsrörelser

Här hittar du länkar till artiklar från tidigare avtalsrörelser, om du vill läsa om vilka frågor som var heta då, segrar och nederlag.

Bild från mötet

Gruppdiskussion 1: Joakim Nexbo, avdelning 2, Jenny Störvold, avdelning 5, och Mats Behrenfeld, avdelning 1, prioriterar mellan högre lön, pension och ledighet.

Bild från mötet

Tony Hellberg, avdelning 8, Mikael Ahlberg, avdelning 1, och Roger Esbjörnsson, avdelning 2, var på Målarnas avtalskonferens.

Gruppbild på förhandlingsdelegationen
Sittande från vänster: Peter Sjöstrand, Mikael Ahlberg, Anders Andersson, Johan Ryttare, Conny Andersson, Stefan Andersson, Linda-Li Käld, Roger Westman, Niklas Holmqvist och Jakob Nilsson. Stående från vänster: Robin Johansson, Stefan Cedermark och Jan Staaf. Infälld: Josefine Krantz