Vid kongressen 2015 sattes målet om 15 000 medlemmar. Sedan dess har det gått både uppåt och nedåt. Hela förbundet har haft ett gemensamt fokus på att värva medlemmar och rekrytera förtroendevalda. 

– Värvningen går alltid att bättra på. Projektet tar inte slut, säger Anders Andersson, ombudsman på förbundskontoret.

Antalet värvade ligger dock på en stadig nivå, det är utträdena som är problemet.

Tyvärr går det ofta för lång tid från det att tanken dyker upp hos medlemmen tills de får det fackliga samtalet.

Anders Andersson, ombudsman på förbundskontoret

– Det är primärt där vi ser skälen till minskningen. Utträden med skälet annan orsak (vilket är allt utom pension eller branschbyte) och bristande betalning ökar.

Alla avdelningar utom avdelning 4 har minskat. Fyran har istället ökat – och det flera år i rad.

– Det är jättepositivt, vi har haft mycket kontakt. Där avsätter man inte någon för ett projekt utan alla verkligen alla, anställd personal, demokratiskt valda och förtroendevalda, åker ut och träffar medlemmar och icke medlemmar. Ett jobb man gör 12 månader om året, säger Anders Andersson.

Porträttbild på Anders Andersson
– Värvningen går alltid att bättra på. Projektet tar inte slut, säger Anders Andersson, ombudsman på förbundskontoret.

För Målarna är det viktigt att även prata med de som ansöker om att gå ur facket. Ibland kan ett samtal få dem att tänka om, beroende på vad orsaken är. Det här avdelningarna jobbat med så gott de kan, men det är svårt i en liten organisation.

– Tyvärr går det ofta för lång tid från det att tanken dyker upp hos medlemmen tills de får det fackliga samtalet, säger Anders Andersson.

Under ett års tid kommer Målarna att prova ett samarbete med det medlemscenter som Byggnads har för att istället från centralt håll sköta denna medlemsvård.

– Då frigörs också mer tid lokalt för utåtriktat arbete.

Jag skulle nog säga att vi är ett förbund som träffar våra medlemmar ganska mycket. Sen kan man alltid bli bättre.

Anders Andersson, ombudsman på förbundskontoret

I höstas började förbundet använda ett verktyg för att mäta den fackliga verksamheten. Det är för tidigt att göra några analyser men bara på det kvartalet som verktyget använts kan de läsa av att Målarnas har mycket utåtriktad verksamhet.

– Jag skulle nog säga att vi är ett förbund som träffar våra medlemmar ganska mycket. Sen kan man alltid bli bättre, säger Anders Andersson.

Årets avtalsrörelse bli ett bra tillfälle att prata om fackets kärnfrågor och här har Målarnas ambitioner att bättre ta det tillfället.

– Det är en yta för att mobilisera medlemmar men också förtydliga för icke medlemmar varför man ska bli medlem.