Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark hoppas på stöd från samarbetspartierna C och L men även från M, KD och V. 

SD har redan tidigare varit tydligt emot förslaget och lämnade tidigare en motion om att avskaffa de regionala skyddsombuden helt. SD vill i likhet med Svenskt näringsliv ersätta skyddsombuden med oberoende arbetsmiljörådgivare från Arbetsmiljöverket.

När tidningen Arbetet ringde runt till de olika partierna framkommer att L, C och M kommer att rösta nej. Gemensamt är också att de vill utreda skyddsombudens roll. 

– Med det här säger Centern och Liberalerna till våra medlemmar att deras liv inte är vatten värt. Att de väljer att göra gemensam sak med Moderaterna och Sverigedemokraterna och sätta krokben för ett förslag som skulle öka säkerheten för byggnadsarbetare är fullständigt obegripligt och cyniskt. Det här är ett slag i ansiktet på alla byggnadsarbetare, säger Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads, i ett pressmeddelande.

Porträttbild av Johan Lindholm

Det här är ett slag i ansiktet på alla byggnadsarbetare.

Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads

KD föreslog i sitt senaste budgetförslag att skyddsombudens roll bör utredas men har ännu inte bestämt sig hur partiet ska ställa sig till regeringens förslag. 

Vänsterpartiet som länge velat göra det som regeringen föreslår välkomnar förslaget.

Svenskt näringsliv vill att arbetsmiljöarbetet i första hand ska skötas lokalt och att de 112 miljoner som årligen går från staten till regionala skyddsombud istället ska satsas på oberoende rådgivare kopplade till Arbetsmiljöverket.

– Med mandat från Arbetsmiljöverket skulle de oberoende rådgivarna kunna få tillträde till arbetsplatser som regeringen kallar för oseriösa. På så sätt skulle de problem som vi är överens om finns, kunna åtgärdas av just oberoende parter, snarare än fackförbund, säger Svenskt näringslivs arbetsmiljöexpert Amelie Berg till Arbetsmarknadsnytt.

Med mandat från Arbetsmiljöverket skulle de oberoende rådgivarna kunna få tillträde till arbetsplatser som regeringen kallar för oseriösa.

Amelie Berg, arbetsmiljöexpert Svenskt näringsliv

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) har tillsammans med IF Metall och Byggnads presenterat förslaget i en debattartikel på DN. Regeringen ska nu lägga förslaget till riksdagen men först ska det passera lagrådet.

Målarna ställer sig tillsammans med LO bakom regeringens förslag. De skriver i en kommentar:

”Med tanke på den förändring som skett på svensk arbetsmarknad med nya såväl som utländska företag som bryter mot arbetsmiljöreglerna omedvetet eller medvetet, för att uppnå konkurrensfördelar, så ser LO ett behov av utökat tillträde till arbetsplatserna.”

LO pekar också på behovet av specialister för branschspecifika arbetsmiljöfrågor, som kan regelverk, yrket och de faror som kan uppstå.

Regionala skyddsombud – dagens regler:

  • Regionala skyddsombud utses av facket och företräder arbetstagare på arbetsplatser där det inte finns några lokala skyddsombud, men bara om det finns fackligt anslutna på arbetsplatsen.
  • Skyddsombud och regionala skyddsombud verkar utifrån arbetsmiljölagen och dess föreskrifter som omfattar alla arbetstagare på arbetsstället.
  • Under 2018 genomfördes 53 800 besök av 1700 RSO inom LO, TCO och SACO. Samma år genomförde arbetsmiljöverket 27 000 förrättningar, varav 19000 var inspektioner.
  • RSO finansieras till viss del av statligt bidrag på 112 miljoner kronor, men förbunden måste skjuta till pengar för att bedriva verksamheten.