I mars 2019 träffade dåvarande arbetsmarknadsminister, Ylva Johansson (S), fack och arbetsgivare i särskilt olycksdrabbade branscher.

På mötet, som var ett led i regeringens nollvision mot dödsolyckor på jobbet, förde parterna fram ett antal krav på hur arbetsmiljöarbetet ska förbättras, skriver Arbetet.

Bland kraven fanns att Arbetsmiljöverkets inspektörer ska ha bättre branschkunskap och förståelse för de risker som finns i olika branscher. Något man ansåg saknades.

Regeringen har tillmötesgått kravet såtillvida att man i myndighetens regleringsbrev för 2020 gett i uppdrag att se över hur det ska ske.

Myndigheten har ett viktigt ansvar här för att se till att man förnyar sitt arbete i takt med att arbetslivet förändras.

Eva Nordmark, arbetsmarknadsminister (S)

– Utifrån det mötet vill vi från regeringens sida ge ett uppdrag till Arbetsmiljöverket att fokusera på det här och återkomma med hur man säkerställer att inspektörerna har tillräcklig branschkunskap. Så det blir ett viktigt arbete för myndigheten, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) till Arbetet.

Många menar dock att det finns för få inspektörer. Det innebär att de måste vara mer av generalister än specialister.

Frågan är då om regeringen är beredd att skjuta till pengar för att uppnå målet med bättre branschkunskap.

– Det här handlar väldigt mycket om hur myndigheten själv väljer att arbeta med sina inspektörer, hur man väljer att prioritera och organisera sig. Och det är inte en fråga där regeringen går in och styr det på den detaljerade nivån, säger Eva Nordmark.

Uppdraget till Arbetsmiljöverket är att senast den 30 april 2020 ska redovisa hur myndigheten säkerställer att inspektörerna har tillräcklig branschkunskap.

Kan ni skjuta till resurser om Arbetsmiljöverket i sin återrapportering säger att de behövs mer pengar för att klara av uppdraget?

– Det blir intressant att se vad de säger. Det är klart att myndigheter kan säga till regeringen att, ja ska vi göra det här så vill vi ha mer pengar eller andra saker. Men min utgångspunkt är att myndigheten har ett viktigt ansvar här för att se till att man förnyar sitt arbete i takt med att arbetslivet förändras.

Jag kommer att lägga ett förslag på bordet nu i vår som handlar om att utöka de regionala skyddsombudens tillträdesrätt.

Eva Nordmark, arbetsmarknadsminister (S)

Vid mötet med Ylva Johansson i mars lyftes även frågan om att de regionala skyddsombuden även ska få tillträde till arbetsplatser där det finns kollektivavtal, men där man saknar egna medlemmar.

I dag krävs att medlemmar i fackförbundet finns på arbetsplatser som dessa skyddsombud besöker.

Redan 2017 lämnade en utredning ett förslag om just detta, men inget hände. Nu är emellertid ett skarpt förslag på gång, lovar Eva Nordmark.

– Jag kommer att lägga ett förslag på bordet nu i vår som handlar om att utöka de regionala skyddsombudens tillträdesrätt. Jag har tagit upp det i olika sammanhang, bland annat i riksdagen och vid möten med andra partier. Så jag hoppas att vi ska få ett brett stöd för detta i Sveriges riksdag, men det återstår att se.

Artikeln är tidigare publicerad i tidningen Arbetet, som tillsammans med Målarnas facktidning och fem andra tidningar ingår i LO Mediehus.