Nytt år nya möjligheter. Vi har besökt Nepal, där pratar de om en ny era. Befolkningen har en lång historia med inbördeskrig och kamp för demokrati.

Nu fortsätter kampen men i en demokrati, för fortfarande finns det många rättigheter de behöver strida för. Men som Smritee Lama en av fackföreningsrörelsens kvinnor säger:

”Nu kan vi börja få något av vår värld”

Många har drivits utomlands av fattigdomen, men livet som migrantarbetare är hårt och farligt.

Helena Forsberg, redaktör

Förutom en ny tid med fackliga- och mänskliga rättigheter är Nepal i en tid av återuppbyggnad. Det byggs mycket både hus och vägar. Landet ska knytas ihop av sin första järnväg och vattenkraftverk byggs.

Facket hoppas de kan få tillbaks sin befolkning till den inhemska arbetsmarknaden. Många har drivits utomlands av fattigdomen, men livet som migrantarbetare är hårt och farligt

I den här nya tiden är det viktigt att organisera arbetarna. Fackföreningsrörelsen i Nepal har sämre förutsättningar då arbetarna inte är registrerade, kan byta arbete från dag till dag och ofta byter telefonnummer.

Landet har 753 lokala regeringar. Lönen förhandlas inte i kollektivavtal mellan parterna utan minimilöner revideras vartannat år av staten.

Tidigare har inte facken varit med i lönekommittén men 2017 skedde en förändring. Utmaningen nu är att få till det även lokalt. Men det finns en fighting spirit bland Nepals arbetare och deras fack.

Här finns inte rätten att möta facket på betald arbetstid. Här jobbar många sju dagar i veckan för att få ihop till maten.

Helena Forsberg, redaktör

Vid ett fackligt möte träffar vi arbetare som kommer för att höra vad deras ledare har att säga, trots att det är en risk då det är på en arbetsdag. Här finns inte rätten att möta facket på betald arbetstid. Här jobbar många sju dagar i veckan för att få ihop till maten.

En målare bjuder med oss till sin arbetsplats och berättar om livet som målare i huvudstaden Kathmandu, ytterligare en timme försvinner från hans arbetstid.

Innan vi skiljs åt vill han bjuda på te i ett hål i väggen på gatan utanför. Det är med stor respekt vi njuter av drycken då vi vet vad han offrat den här dagen.

Jag hoppas att mötet med oss gav honom något även om det inte kan komma i närheten av vad vi fick av honom. Den här vänligheten och gästfriheten som vi möts av gång på gång under vår resa blir ett bestående minne av Nepal.

Det Nepals arbetare kämpar för nu är det vi fått efter 100 års kamp.

Helena Forsberg, redaktör

I Sverige precis som i Nepal är arbetsplatsbesök en viktig del av det fackliga och demokratiska arbetet. Även Målarna kämpar på med att öka antalet medlemmar.

Summeringen av förra året visar ett minus även om många nya medlemmar skrivs in på en del håll.

Förutsättningarna nepaleserna har för facklig verksamhet ger lite perspektiv till er förtroendevalda som kämpar på och till er medlemmar och icke medlemmar – det Nepals arbetare kämpar för nu är det ni fått efter 100 års kamp.

Var rädd om det.

Här hittar du reportagen från Nepal:

Reportagen från Nepal finansieras av Union to Union som samordnar Saco, TCO och LO och deras medlemsförbund i internationellt fackligt utvecklingssamarbete.