Under 2019 var det ingen annan kurs som så många målare ute på arbetsplatserna anmälde sig till på Målarettan. Just den här med sjutton stycken medlemmar genomfördes 2-4 december på Allaktivitetshuset i Sundbyberg.

– En väldigt bra och diskussionsglad grupp som hade mycket att dela med sig av till varandra under tre dagar. Det planerade programmet sprack flera gånger för att gruppen delade olika erfarenheter med varandra, vilket är fantastiskt för det är så vi lär oss som mest, säger Tobias Lundblad som handledde kursen tillsammans med Mats Berenfeldt.

Det planerade programmet sprack flera gånger för att gruppen delade olika erfarenheter med varandra, vilket är fantastiskt för det är så vi lär oss som mest.

Tobias Lundblad, kurshandledare

Alla som var där var väldigt överens om att vi behöver bli bättre på att sprida det positiva med ackordslönesystemet så att fler målare får chansen att arbeta på vårt huvudlönesystem.

Flera idéer kom också upp om att utveckla utbildningen. Ett sätt kan vara att ha steg två där Målerifaktas mätare får mer tid, tyckte deltagarna.

Nästa år är ett väldigt spännande studieår när det görs en ordentlig satsning på de lokala fackliga studierna i Målarettan.

Innan sommaren 2020 har Målarettan fyra avtalsutbildningar runt om i vår avdelning för att efter sommaren ha en demokrati- och föreningsutbildning för medlemmarna.

Som medlem har du möjlighet att bli ännu vassare med Fackliga studier. Kontakta din avdelning eller gå in på hemsidan för mer information. Malarna.nu