En person i gul tröja och hjälm som sprutmålar ett tak.

Faror i målaryrket

Belastnings­skador: Nu ska målares arbetsmiljö inspekteras

Nyheter

Ärendet är en del av ett treårigt projekt där Arbetsmiljöverket inspekterar 500 arbetsplatser där målare och kassapersonal arbetar.

Den huvudsakliga inriktningen på inspektionerna är tillsyn av det systematiska arbetsmiljöarbetet, med särskilt fokus på hur man hanterar ergonomiska arbetsmiljöfrågor.

Men inspektörerna har en helhetssyn och hanterar även andra arbetsmiljöfrågor.

65 procent av de anmälda arbetssjukdomarna inom måleribranschen har ergonomiska belastningsorsaker såsom påfrestande arbetsställningar, repetitiva rörelser och tunga lyft.

Efter sin inspektion på måleriföretaget i Jämtland har Arbetsmiljöverket formulerat brister och krav under tre huvudrubriker:

Bristande ergonomi står för 65 % av branschens arbetssjukdomar

  • Regelbunden undersökning och riskbedömning i belastningsergonomi är otillräcklig
  • Arbetstagares kunskaper om risker för belastningsskador är otillräckliga
  • Arbetstagare erbjuds inte medicinsk kontroll vid hög vibrationsexponering.

Arbetsgivaren har inte tillräckligt i samverkan med berörda arbetstagare och skyddsombud undersökt, riskbedömt, åtgärdshanterat och dokumenterat:

  • Manuell hantering-lyft av spackel-, färgburkar och övrigt arbetsmaterial till och från fordon och på arbetsplatserna.
  • Arbete med ihållande snabba handledsrörelser mot ledens ytterlägen i kombination med kraft.
  • Påfrestande arbetsställningar till exempel bakåtböjt huvud, arbete över axlar och i trånga utrymmen.
  • Påfrestande arbetsrörelser i övrigt vid målning av tak med mera.
  • Upprepning av liknande arbetsrörelser om och om igen.
  • Vibrationsexponering vid golvarbeten och slipning.

Arbetsmiljöverket upplyser i sitt inspektionsmeddelande att arbetsgivaren kan behöva beakta att personer har olika förutsättningar att utföra arbetsuppgifter.

AV ska inspektera 500 arbetsplatser

Arbetsmiljöverket skriver också att arbetsgivaren inte sett till att arbetstagarna har tillräckliga kunskaper om hur de ska arbeta säkert.

Det kan till exempel handla om lämpliga arbetsställningar, hur hjälpmedel ska användas eller alternativa lösningar.

På företaget finns arbetstagare som är eller har varit sjukskrivna på grund av negativ belastningspåverkan.

Myndigheten påpekar att det är mycket viktigt att aktivt och kontinuerligt arbeta förebyggande.

Belastningsskador vanliga

Felaktig ergonomi och belastning är de vanligaste anledningarna till att målare skadas av sitt arbete.

Målare är ingångsyrke för många unga.

Det är viktigt med en bra introduktion för alla som är nya på jobbet så att man får lära sig rätt arbetsteknik från början.

Källa: Arbetsmiljöverket