Målare invid en firmabil

Dags för nästa uppdrag. Claes Hansson och Peter Aspelin tar med sig sina arbetsverktyg för att åka till ett nytt renoveringsprojekt.

Peter Aspelin och Claes Hansson plockar ihop sina arbetsverktyg. De är klara med arbetet i en lägenhet i Krokslätt. Nu ska de dra vidare till ett annat renoveringsprojekt på Folkungagatan i centrala Göteborg.

– Eftersom vi är servicemålare åker vi ofta ut till olika projekt. Det tar rätt mycket tid. Särskilt när det är bilköer. Bilen är en stor del av vår arbetsmiljö, säger Peter Aspelin som är skyddsombud. 

Målarna är noga med hur de ställer in färg och verktyg i bilen. En kraftig inbromsning eller en trafikolycka kan få allvarliga konsekvenser om den är lastad på fel sätt. Det är de medvetna om.

På en liten firma med servicemålning, blir arbetet mer omväxlande. Då är inte risken för skador så stor.

Claes Hansson

På Måleri1 i Lindome har var och en av de sju målarna egen firmabil som de ansvarar för. De arbetar ofta självständigt, men med vissa undantag.

– Om vi ska renovera i någon stadsdel där vi riskerar att bli utsatta för hot eller våld, så har vi bestämt att vi ska vara två. Det är viktigt att man mår bra på jobbet. Den psykosociala arbetsmiljön är avgörande, förklarar Peter. 

Resan till Folkungagatan går förhållandevis snabbt. Det är bara en etta, men väggarna och taket kräver mycket arbete. Flera lager med tapeter har tagits bort. Nu behöver ytorna bredspacklas i omgångar. 

Claes Hansson tycker att Måleri1 har rätt tänk när det gäller arbetsmiljön.

– Förr när jag arbetade på en annan firma fick jag problem när jag ständigt arbetade med att sprutspackla stora ytor. Jag fick en förslitning i vänster arm när jag skulle dra med mej spackelslangen till aggregatet. På en liten firma med servicemålning, blir arbetet mer omväxlande. Då är inte risken för skador så stor, säger han.

Två personer tittar tillsammans på ett stort papper
Gemensam planering. På Måleri 1 tar arbetsledningen inga beslut innan man först diskuterat med målarna.

På Måleri1 får målarna hjälp av en osteopat som kommer på besök till företaget var sjätte vecka. Då får målarna behandling i förebyggande syfte för att förhindra arbetsskador.

Peter Aspelin uppskattar att företaget har en bra dialog med målarna. 

– Arbetsledningen fattar aldrig några beslut utan att de först har diskuterat med oss, säger han.

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, ska ingå i den dagliga verksamheten på varje arbetsplats. Den omfattar alla fysiska, psykiska och sociala förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön.

Det är reglerat i Arbetsmiljölagen.

Men på många måleriföretag är det systematiska arbetsmiljöarbetet eftersatt. Man tar inte vara på skyddsombudens erfarenheter och målarna blir inte delaktiga.

Det har påtalats från flera av Målareförbundets avdelningar. 

Men på Måleri1 i Lindome är det annorlunda. Vad beror det på?

Sjukskrivningar kan ställa till med stora problem. Därför vill vi arbeta förebyggande.

Hasse Albinsson

Hasse Albinsson startade måleriföretaget 2000 tillsammans med en kollega. Eftersom han själv varit skyddsombud i många år är han medveten om arbetsmiljöns betydelse.

– Vi är ett litet måleriföretag. Arbetsskador, olyckor och sjukskrivningar kan ställa till med stora problem för oss. Därför vill vi arbeta förebyggande så mycket det går, förklarar han.

– Företagare och anställda sitter i samma båt. För att ta båten i land måste vi hjälpas åt att ro. Och det är viktigt att vi tycker det är roligt att ro tillsammans.

– Men arbetsmiljö är ett gigantiskt område. Det finns så många lagar och regler att hålla reda på. Därför bestämde vi oss för att ta hjälp av ett externt företag, säger han. 

För två år sedan anlitade de Svenska Arbetsmiljögruppen som besöker måleriföretaget regelbundet. De går igenom arbetsmiljöarbetet gemensamt och sätter upp långsiktiga mål som företaget jobbar mot. 

Claes Hansson
Claes Hansson har jobbat på andra måleriföretag tidigare. – Då hände det att jag spacklade varje dag. Nu har jag mer varierande arbetsuppgifter. Det minskar risken med förslitningar, säger han.

– Det handlar inte så mycket om paragrafer och afs:ar utan mer hur man ska gå tillväga praktiskt för att få en bra arbetsmiljö. Vi vill att underentreprenörerna ska ta mer plats på byggarbetsplatserna, säger Magnus Ahnstedt som är arbetsmiljökonsult på Svenska Arbetsmiljögruppen.

Stress är många gånger en orsak till dålig arbetsmiljö, menar han. Både fysiskt och psykiskt. Med stress ökar riskerna för olyckor, arbetsskador och psykosocial ohälsa.

En viktig del i arbetet är därför att man ser till att ha en så bra planering och framförhållning som möjligt. Det tjänar alla på. Både arbetsgivare och anställda. 

Utbildning är A och O för att öka kompetensen. Nästa steg för målarna på Måleri1 blir att gå en kurs i hjärt- och lungräddning. 

Peter Aspelin tycker det fungerar bra med det systematiska arbetsmiljöarbetet.

– Vi är inte några proffs på arbetsmiljö, men Måleri1 har rätt tänk. Vi vill åt samma håll. Det är det viktigaste. Här finns det ingen ”vi och dom-mentalitet”, säger han.

Eftersom vi byter arbetsplats upptill tio gånger i veckan kan vi inte göra en riskanalys för varje lägenhet. Det är orimligt.

Peter Aspelin

En del saker behöver förbättras, menar Claes Hansson och Peter Aspelin.

Som till exempel tillbudsrapporteringen. Målarna har fått ladda ner appen ”Säkert365” i sina mobiler.

Men de tycker att det är ett för komplicerat system. Därför har det hittills inte blivit några tillbudsrapporteringar.

Ett nytt system med QR-koder ska göra att det blir lättare att rapportera.

Ett annat problem är riskanalyserna.

– Eftersom vi byter arbetsplats upptill tio gånger i veckan kan vi inte göra en riskanalys för varje lägenhet. Det är orimligt. Vi har generella riskanalyser att gå efter, men vi måste jobba vidare med dem så de blir mer specificerade, säger Peter Aspelin.

För servicemålarnas del handlar arbetsmiljön inte så mycket om byggställningar och liftar. För dem är det den personliga kontakten med kunderna som är avgörande.

Ibland måste vi förklara för en del hyresgäster att vi inte kan börja jobba förrän det finns tillräckligt med utrymme.

Peter Aspelin

Tillräckligt med utrymme är nödvändigt för rätt ergonomi. Och att de får reda på om hyresgästerna har några egenheter som kan ställa till med problem eller som gör att målarna måste ta särskild hänsyn.

Ett bra sätt är att höra med fastighetsskötaren i förväg, menar Peter Aspelin

– Innan vi ska börja med ett renoveringsarbete informerar vi alltid hyresgästerna ett par dagar innan när vi kommer och hur de ska ställa möblerna för att vi ska kunna utföra vårt arbete. Vi behöver ha minst en meter fritt från väggarna för att vi ska kunna jobba. 

– Men det är inte alltid det fungerar. Om det är äldre eller ensamma personer brukar vi hjälpa dem att flytta undan möblerna. Men ibland måste vi förklara för en del hyresgäster att vi inte kan börja jobba förrän det finns tillräckligt med utrymme, säger Peter Aspelin.

Text: Torbjörn Svensson
Foto: Siv Öberg