På Målarettans sista styrelsemöte förra året dök tidigare målaren Lasse Alm upp för att överlämna en tavla som visade honom och hans kollega Gunnar Öqvist en dag under 70-talet på deras arbetsplats. 

På bilden används ny skyddsutrustning som dom pressat målarmästaren att köpa. Sprutning med alkydfärg inomhus var fruktansvärt hälsovådligt.

Lasse och Gunnar förstod tidigt att alkydfärgerna var livsfarliga för hälsan och satte sig på skolbänken i nåra år.

Robert Ask, Målarettan

Tavlan är målad av bortgångne Gunnars fru Lena Olsson efter ett fotografi.

Lasse och Gunnar förstod tidigt att alkydfärgerna var livsfarliga för hälsan och satte sig på skolbänken i några år.

Under slutet av åttiotalet och början av nittiotalet var det stor kris i byggsvängen i Sverige och många målare blev arbetslösa.

I Stockholm jobbade då Gunnar och Lasse på Byggarbetsförmedlingen som tjänstemän och hjälpte många arbetslösa medlemmar till nya yrken och beredskapsjobb för att inte bli utförsäkrade ifrån A-kassa.

Vi kan på medlemmarnas sida rikta ett väldigt stort tack till Lasse och bortgångne Gunnar.

Robert Ask, Målarettan

Som du kan läsa nedan så drev Målareförbundet tungt på med att få bort lösningsmedlen vid invändig målning och ifrån 1987 slipper vi iallafall alkyden.

Sammarbetet med Målarettan var starkt ifrån deras sida och vi kan på medlemmarnas sida rikta ett väldigt stort tack till Lasse och bortgångne Gunnar.

Stort tack även till Lena Olsson som målat tavlan till oss på Målarna.

Alkydfärg

  • Under 1960- och 1970-talen var det mycket vanligt med alkydfärg.
  • Invändigt användes den framför allt på traditionellt linoljemålade ytor som till exempel snickerier och på traditionellt limfärgsmålade ytor, som till exempel innertak.
  • Jämfört med de traditionella färgtyper den ersatte innehöll alkydfärgen en stor del organiskt lösningsmedel, och den visade sig vara mycket skadlig för målarnas hälsa.
  • Sedan 1987 finns ett förbud mot att använda lösningsmedelsbaserad färg vid normalt invändigt byggnadsmåleri, och sedan dess har sådan alkydfärg i stort sett bara använts utvändigt. 

Källa: Wikipedia