Regeringen och samarbetspartierna presenterade vid en pressträff idag ett ekonomiskt åtgärdspaket i spåren av det nya coronaviruset.

Karensdagen tas bort från och med idag. Till att börja med slopas karensdagen under en och en halv månad, men tiden kan förlängas.

– Det är staten som kommer ta hela ansvaret för den kostnaden, det här tar staten på sitt ekonomiska utrymme. Det är viktigt att understryka att man ska vara hemma om man är sjuk, men är man frisk ska man vara på arbetet. All personal som kan arbeta behövs, säger finansmarknadsminister Per Bolund (MP).

Det är viktigt att understryka att man ska vara hemma om man är sjuk, men är man frisk ska man vara på arbetet. All personal som kan arbeta behövs.

Per Bolund, finansmarknadsminister (MP)

Hos Försäkringskassan kan man ansöka om smittbärarpenning och regeringen höjer anslaget med 500 miljoner kronor för att det ska finnas pengar för de som behöver ansöka om det.

Regeringens förslag om korttidsarbete tidigareläggs och föreslås träda i kraft den 1 maj 2020. Det innebär att när fack och arbetsgivare är överens om att minska arbetstiden och lönen så kommer staten vara med och bidra. Syftet är att folk inte ska behöva bli av med jobbet och att företag inte ska gå i konkurs på grund av den här krisen.

Det kommer också ett förslag om att företag ska kunna få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter och anställdas preliminärskatt upp till ett år. Det ska gälla avgifter och skatter för högst två månader.

Beslutet om den extra ändringsbudgeten togs av regeringen sedan Folkhälsomyndigheten gått ut med att risken för inhemsk smittspridning har ökat. Hela budgetpaketet beräknas kosta tre miljarder på utgiftssidan och tiotals miljarder i skattekrediter.

– Jag får ibland kritik för att jag som finansminister sparar i ladorna, men det är för att det ska finnas pengar vid just sådana här tillfällen, säger Magdalena Andersson.

Tillskott för berörda myndigheter:

I och med budgetändringen får följande myndigheter ökade anslag:

  • Folkhälsomyndigheten, 41 miljoner kronor, främst för personalkostnader.
  • Socialstyrelsen,20 miljoner för personalkostnader, utbildningsinsatser och materiel.
  • Läkemedelsverket, 5 miljoner kronor för att tillsammans med regionerna säkerställa läkemedelsförsörjningen.
  • Socialstyrelsens låneram tredubblas från 100 till 300 miljoner kronor för att de ska kunna köpa in bland annat skyddsutrustning och provtagningsutrustning.