Det var sent på onsdagskvällen som Målarna tecknade ett avtal med Motorbranschens Arbetsgivareförbund (MAF) gällande korttidsarbete för de lackerare som jobbar på lackavtalet.

– Det är oroligt på arbetsmarknaden och vi får mycket frågor från medlemmar och motparten berättar att de också får många frågor, säger Linda-Li Käld, ombudsman för Målarna.

Benen och fötterna på en målare som står vid en vägg med sina verktyg

Covid-19

Korttidsarbete möjligt även för målarna

Nyheter

Nivåerna på permitteringar följer den lag för korttidsarbete som håller på att tas fram. Som mest kan arbetsgivaren ta bort 60 procent av arbetstiden och för arbetstagaren minskar då lönen med 7,5 procent. För arbetsgivaren minskar lönekostnaden med 53 procent.

– Hur arbetstiden fördelas kan vara olika från bolag till bolag beroende på hur verksamheten ser ut, säger Linda-Li Käld.

– Men Tillväxtverket är tydliga med att arbetsgivaren i största möjliga mån ska lägga ut arbetstiden fyra veckor i förväg. Det måste finnas en förutsägbarhet, säger Linda-Li Käld.

Den centrala överenskommelsen mellan parterna drar upp riktlinjerna och förtydligar det lagen säger. Sedan ska permitteringar föregås av lokalförhandling.

Just nu pågår förhandlingar med Måleriföretagen för att även där träffa en överenskommelse om användandet av korttidsarbete berättar Peter Sjöstrand.

Varför har det dröjt så länge?

– Vi kom igång sent. Måleriföretagen ville avvakta Byggnads och BI:s förhandlingar och de blev klara häromdagen. Nu behöver vi göra våra anpassningar.

Porträtt på Peter Sjöstrand
Peter Sjöstrand

Vad är det parterna förhandlar om och förändrar utifrån de direktiv som regeringen redan gett?

– Branscherna ser olika ut och alla behöver anpassa för att de ska passa inom deras avtalsområden. Det kan handla om ackordslön och olika ingångar hur man hanterar inhyrd personal och bemanning till exempel.

Peter Sjöstrand

Covid-19

Avtalsrörelsen skjuts fram – gällande avtal förlängs

Avtal 2020

Peter Sjöstrand poängterar att korttidsarbete gäller när företagen får problem att driva verksamheten som följd av coronapanepedemin.

Det ska inte vara en åtgärd när företag går dåligt av andra orsaker.

– När vi gjort en central överenskommelse kan företagen använda sig av det här men då ska en lokal förhandling först ske.

Vi uppdaterar med mer information under dagen och så snart det finns ett avtal även med Måleriföretagen.

Länk: Här hittar du alla artiklar om det nya coronaviruset