Målareförbundet och Måleriföretagen har gjort en överenskommelse utifrån den lagstiftning som regeringen presenterat med anledning av den kris som följer i coronavirusets spår.

– Det är jätteskönt att vi nu har ett avtal på plats, säger ombudsman Linda-Li Käld som är en av de som förhandlat för Målarnas sida.

En lackerare som arbetar i skyddskläder

Lackbranschen

Klart med kort­tids­arbete för lack­erare

Nyheter

– För att bolagen ska kunna tillämpa korttidspermittering så krävs en lokal överenskommelse med lokalavdelningen.

Linda-Li Käld berättar att det är oroligt på arbetsmarknaden och såväl facket som arbetsgivarsidan får mycket frågor från sina respektive medlemmar.

Nivåerna på permitteringar följer den lag för korttidsarbete som tas fram av Tillväxtverket och regeringen.

Som mest kan arbetsgivaren ta bort 60 procent av arbetstiden och för arbetstagaren minskar då lönen med 7,5 procent.

Tillväxtverket är tydliga med att arbetsgivaren i största möjliga mån ska lägga ut arbetstiden fyra veckor i förväg. Det måste finnas en förutsägbarhet.

Linda-Li Käld, ombudsman Målarna

För arbetsgivaren minskar lönekostnaden med 53 procent.

– Löneberäkningen utgår från faktisk lön. För de som går på ackord ska det fastställas lokalt i de specifika fallen, säger Linda-Li Käld.

Peter Sjöstrand

Covid-19

Avtalsrörelsen skjuts fram – gällande avtal förlängs

Avtal 2020

I lagen står också att semesterlön och semesterdagar tjänas in som arbetstagaren jobbat sin ordinarie tid, något som parterna i måleribranschen också förtydligat i sin överenskommelse.

– Hur arbetstiden fördelas kan vara olika från bolag till bolag beroende på hur verksamheten ser ut, säger Linda-Li Käld.

Linda Li Käld
Linda-Li Käld

– Men Tillväxtverket är tydliga med att arbetsgivaren i största möjliga mån ska lägga ut arbetstiden fyra veckor i förväg. Det måste finnas en förutsägbarhet, säger Linda-Li Käld.

Den centrala överenskommelsen mellan parterna drar upp riktlinjerna och förtydligar det lagen säger. Sedan ska permitteringar föregås av lokalförhandling.

– Vi har med motparten kommit överens om vad ett lokalt avtal ska innehålla. De lokala parterna ska skriva in vilka som ska gå ner i tid, hur länge och hur arbetstiden ska förläggas, säger Linda-Li Käld.

Vi har med motparten kommit överens om vad ett lokalt avtal ska innehålla.

Den som går på korttidsarbete och under denna period blir uppsagd har rätt till full lön under uppsägningstiden.

För att arbetsgivaren ska beviljas ersättning för permittering måste den redovisa att den gjort andra möjliga åtgärder för att minska kostnaden för arbetskraft.

Innan tillsvidareanställd personal korttidspermitteras ska tillfällig personal och inhyrda tas bort. 

Korttidsarbete gäller när företagen får problem att driva verksamheten som följd av coronapanepedemin. Det ska inte vara en åtgärd när företag går dåligt av andra orsaker.

För de företag som inte har kollektivavtal gäller andra regler, mer information om det finns på Tillväxtverket.

Målarna har på sin hemsida samlat frågor och svar. Hittar medlemmarna inte svar på sina frågor där kan de höra av sig till sin avdelning.

Så fördelas kostnaderna för nedgång i lön och arbetstid

(Lönetaket är 44 000 kronor i månaden)

Tabell över informationen om arbetstids- och löneminskning från artikeln

Länk: Här hittar du alla artiklar om det nya coronaviruset