(Redsanm: Denna debattartikel skickades in till tidningen inför det senaste pappersnumret, och reflekterar därför inte den senaste tidens händelseförlopp med bland annat det nya coronaviruset.)


Det ska inte finnas något filter mellan medlemmarna och styrelsen. Avskaffa därför representantskapet och ersätt det med beslutande medlemsmöten, enligt principen: En medlem en röst.

På avdelningsmötena ska alla medlemmar i avdelningen ha fri rätt att närvara, uttala sig, rösta, välja styrelse och andra representanter. 

Representantskapet väljs, på pappret, för att företräda medlemmarnas intressen, men det hindrar medlemmarnas direkta inflytande över sin avdelning.

Det instiftades 1997 och har enligt vår mening lett till minskat fackligt engagemang och ökad byråkrati.

De som engagerar sig i repskapet är ’viktigare’ än övriga medlemmar och repskapet har blivit lite av en klubb för inbördes beundran.

De som engagerar sig i repskapet är “viktigare” än övriga medlemmar och repskapet har blivit lite av en klubb för inbördes beundran, där en förväntas vara lojal mot S och LO oavsett vad de säger.

I fickkalendern från förbundet står det: “En förening mår som allra bäst om medlemmarna uttrycker sina åsikter och visar sitt engagemang.”

Vi tycker inte att den beskrivningen stämmer med hur förbundet fungerar. 

Vi måste ändra på det. Vi måste lyssna på de som engagerar sig och på våra kollegor om vad de tycker är viktigt. Genom att ta upp de frågor medlemmarna tycker är viktiga, ökar “risken” att fler vill komma på mötena.

Om alla har rösträtt i avdelningarna ökar också motivationen att delta. Det blir “vi” som fattar besluten, inte “dom”.

De vi inte når, åker vi ut på arbetsplatserna och besöker. Det handlar om ett gräsrotsarbete.

I vår avdelning ska det nu genomföras val till bland annat repskapet på nätet hemifrån i soffan.

Vill vi förändra något till det bättre, måste vi resa oss ur sofforna, slita oss från skärmarna och träffas i verkligheten.

Vi tycker det vore bättre att avskaffa repskapet och därmed höja medlemsmötets status.

Vill vi förändra något till det bättre, måste vi resa oss ur sofforna, slita oss från skärmarna och träffas i verkligheten.

Stå för våra åsikter, lyssna på varandras argument, diskutera och efter det gå till beslut.

P.S: Medlemmar som har lång väg att åka kan vi erbjuda ersättning för resa och förlorad arbetsförtjänst. Eller varför inte dela på avdelningar som täcker stora områden till flera mindre?

Medlem sen 1983
Medlem sen 1986
Medlem sen 1990


(Redsanm: Denna debattartikel skickades in till tidningen inför det senaste pappersnumret, och reflekterar därför inte den senaste tidens händelseförlopp med bland annat det nya coronaviruset.)