Ett finger ovanför en grön tangentbordsknapp med ordet "Hold" på

Covid-19

Avtalsrörelsen kan skjutas upp – på grund av corona­pandemin

Avtal 2020

De opartiska ordföranden enligt industriavtalet, även kallade Opo, har idag, torsdag, överlämnat en hemställan till de parter inom Industriavtalet vars kollektivavtal utlöper den sista mars.

I framställan framgår att Opo önskar att förhandlingarna om ovanstående avtal ajourneras till den 1 oktober 2020, samt att gällande kollektivavtal prolongeras (förlängs) till och med den 31 oktober 2020.

Svar på hemställan ska lämnas senast i morgon, fredag den 20 mars 2020 klockan 13.00.