Regeringen går nu in och stöttar upp jobben på bred front i Sverige på grund av coronakrisen, skriver Arbetet

SAS valt att permittera 10 000 anställda. Förra veckan varslade hotellkedjan Scandic 2 000 anställda. 

Rese- och turistnäringen har spått att 100 000 arbetstillfällen kan gå förlorade på grund av coronakrisen. 

Hela det svenska samhället har mobiliserat för att bekämpa smittspridningen.

Magdalena Andersson (S), finansminister

Regeringen inför därför en så kallad korttidspermittering, som minskar företagens lönekostnader med upp till 50 procent och löntagare behåller 90 procent av sin lön. 

Till exempel kan en person gå ned i 40 procents arbetstid men behålla 90 procent av lönen.

Systemet börjar gälla från och med i dag.

Grafik över informationen i artikeln

– Hela det svenska samhället har mobiliserat för att bekämpa smittspridningen, säger finansminister Magdalena Andersson (S) och tackar alla de som jobbar inom den svenska sjukvården. 

– Sverige har en tung och påfrestande tid framför sig. Hela samhället kommer att påverkas. Vi ska ta oss igenom detta tillsammans. Vi ska använda våra starka offentliga finanser för att försöka mildra effekterna för företag. 

Det största stödet i åtgärdspaketet är att regeringen öppnar upp för att ge företag anstånd att betala skatter, moms och arbetsgivaravgifter upp till tre månader. Anståndet gäller retroaktivt från januari 2020. 

Sverige har en tung och påfrestande tid framför sig. Hela samhället kommer att påverkas. Vi ska ta oss igenom detta tillsammans.

Magdalena Andersson (S), finansminister

– Det är ett viktigt sätt för företag att behålla likviditeten och kunna betala ut löner och ta kostnader framöver, säger finansmarknadsminister Per Bolund (MP). 

Staten kommer även tillfälligt att stå för sjuklönekostander i två månader under april och maj. Detta beräknas kosta mer än 2 miljarder kronor per månad. 

Marie Nilsson, ordförande för IF Metall, välkomnar regeringens stödpaket. 

”Människor som är sjuka ska vara hemma, och företag ska få hjälp att betala löner istället för att skicka ut människor i arbetslöshet. Exceptionellt läge kräver exceptionella åtgärder”, skriver hon på Twitter.


Artikeln är tidigare publicerad i tidningen Arbetet, som tillsammans med Målarnas facktidning och fem andra tidningar ingår i LO Mediehus.