Replast är ett lösningsmedels- och silikonfritt lim som säljs i tre varianter med 25, 90 eller 210 sekunders härdningstid.

Funkar på de flesta plaster och de två senare är dessutom godkända av Svensk Bilplastteknik. 

H351-varningen innebär att innehållet ”Kan orsaka cancer” samt misstänks också orsaka andra otäcka luftvägssjukdomar.

Produkter som innehåller en tillräcklig koncentration av vissa isocyanater måste märkas med H351:s varningssymbol.

Würth har förbättrat receptet på sitt Replast Easy plastlim så att det nu inte längre behöver varningsetiketten H351.

Symbolen H351 varnar för svåra luftvägssjukdomar och att innehållet kan orsaka cancer.