Sverige går bra. Vi har fortfarande jobb vilket är den viktigaste frågan, att kunna försörja sig och betala sina räkningar. Men det spås om sämre tider.

Men i riksdagen ser det annorlunda ut. Socialdemokraterna och Miljöpartiet samarbetar med Centern och Liberalerna för att kunna fortsätta att regera och värna den svenska modellen, även om det naggas i kanten eftersom centern kräver att avskaffa arbetsförmedlingen, förändring i LAS och ha generösare flyktingmottagning.

Sverige var ett av de länder där det strejkades mest och regeringen var orolig att inte kunna uppehålla produktion.

Nisse Lindblom, målare

Men nu har det beslutats att arbetsförmedlingen skall vara kvar ett år till.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet samarbetar med Centern och Liberalerna för att dom fyra partierna är ense om att dom inte vill se Sverigedemokraterna i regeringsställning.

Socialdemokraterna får kompromissa med sina ideal för att Centern och Liberalerna skall acceptera att stödja Socialdemokraterna. Det bästa vore om Socialdemokraterna hade egen majoritet, för att kunna driva sin egen politik.

Men för det krävs att fler röstar på socialdemokraterna.

Idag hyllar vi i facket Saltsjöbadsavtalet mellan arbetsgivarna och LO från 1938 och att det var då som kollektivavtal och fredsplikt upprättades.

Men då sågs det av många som ett nederlag att inte få strejka när som helst. Sverige var ett av de länder där det strejkades mest och regeringen var orolig att inte kunna uppehålla produktion och det diskuterades att införa statliga begränsningar i konflikträtten.

På samma sätt kan samarbetet med Centern och Liberalerna leda till en politik som vi kommer att gilla och försvara. 

Socialdemokraterna har alltid balanserat mellan höger och vänster.

Nisse Lindblom, målare

Socialdemokraterna har alltid balanserat mellan höger och vänster. Sagt ja till privata företag som vänstern inte vill ha, byggt upp offentligt finansierade försäkringar som högern inte vill ha, för att alla människor, både rika och fattiga skall ha rätt till välfärd.

Socialdemokraterna har plockat russinen ur kakan och byggt den bästa av världar.

För att kunna fortsätta med det så söker Socialdemokraterna samarbete med Centern och Liberalerna – och man hoppas att även Centern och Liberalerna ska gilla det medmänskliga i den socialdemokratiska politiken.