De tre myndigheterna Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål, Polisen och Arbetsmiljöverket har satt upp det interna målet som inte är ett krav utan en målsättning.

Många utredningar har tagit betydligt längre tid vilket har kritiserats.

Arbetsmiljöverket har beslutat om ytterligare ett mål: Deras utredningar ska ta max ett år.

Anledning till att den nya tidsfristen är en målsättning och inte ett krav förklarar Jörgen Lindberg, vicechef på riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål (Rema) så här i tidningen Arbetet:

– Vissa komplicerade utredningar måste få ta tid.