Brunnsviks folkhögskola hade stor betydelse för arbetarrörelsen, som lämnade stöd till skolan då de ansåg det viktigt att bilda arbetarna.

Skolan grundades 1906 av Karl-Erik Forslund. Mycket fackföreningsfolk och många författare och politiker har skolats här. 

En bild på Runö kursgård, med ett porträtt av Claes Thim monterat över

Covid-19

”Rädda facklig utbildning – rädda Runö!”

Debatt

På Brunnsvik fanns Sveriges största folkhögskolebibliotek. 

2009 avvecklade ABF och LO sitt engagemang. Från 2010 drev ABF Nordöstra Storstockholm skolan och flyttade den några år senare till Borlänge – och gick 2014 i konkurs.

När lokalerna tömdes slängdes böckerna i plåtcontainrar. Allt detta väckte stor kritik både lokalt och nationellt i folkrörelsekretsar.

I sista stund, då böckerna höll på att ruttna bort, räddades de av lokala s-politiker och eldsjälar.

Efter många år i förvar har 20 000 böcker nu dammats och ställts i hyllor i bokstugan, som återinvigdes i februari av utbildningsminister Anna Ekström.

Helena Forsberg: ”Var rädd om det vi har”

Redaktör'n

Nuvarande huvudman för folkhögskolan är ABF och LO tillsammans med den regionala arbetarrörelsen.

Kurser hålls i Borlänge, Gävle och återigen på klassisk mark i byn utanför Ludvika som gett skolan dess namn.

Förutom att fungera som bibliotek kommer det att hållas en del arrangemang vid bokstugans kulturtorg.

”I svåra politiska tider för arbetarrörelsen framstår denna händelse som ett nytt flämtande ljus i mörkret”, skriver Dala-Demokratens kulturredaktör Ulf Lundén och fortsätter:

”Det kommer tider då partiet måste återfinna sina traditionella rötter, för att om möjligt bli en politisk rörelse att ta upp kampen om jämlikhet igen. Brunnsvik kan på nytt få en viktig roll i sammanhanget.”