REPLIK på ”Öka medlemmarnas inflytande över Målareförbundet”

Jag är medlem i Avd 3 väst. Göteborg, Uddevalla och Trollhättan slog ihop sina avdelningar, för att bilda en större avdelning, av den anledning som styr det mesta i samhället: Ekonomi.

En röd, tecknad näve med en mikrofon, framför en stor samling tecknade figurer

”Öka medlem­marnas inflytande över Målare­förbundet!”

Debatt

Vi som bor i Göteborg har det bra, vi har expeditionen och ombudsmännen stationerade hos oss. 

Men expeditionen och personalen har hela avdelning 3:s geografiska område som sitt arbetsområde. Och det är även därför vi har representantmöten.

I början hade vi alltid höstens representantskapsmöten  i Trollhättan eller Uddevalla och vi åkte tillsamman i buss, men så blev det väl för dyrt för den avskaffades.

Vi slog ihop Göteborg med Trollhättan och Uddevalla för att ha råd med vår facklig verksamhet. Minskar vi vår avdelning måste vi krympa våra utgifter.

Nisse Lindblom, Göteborg

Och vårens möte var alltid i Göteborg, men nu är alla representantskapsmöten i Kungälv, och tanken är att alla skall åka en bit.

Men om vi avskaffar representantskapsmötena så betyder det att alla medlemmar i avdelning skall komma till möten och skall få ersättning för resor och förlorad arbetstid från Strömstad till Mölndal. 

Artikelförfattarna föreslår även alternativet att dela upp avdelningen i flera avdelningar.

Vi slog ihop Göteborg med Trollhättan och Uddevalla för att ha råd med vår facklig verksamhet. Minskar vi vår avdelning måste vi krympa våra utgifter.

Det finns alltid en gräns för hur mycket man kan höja avgiften för medlemmarna. Hur mycket personal kommer vi då ha råd med, vilken ombudsman skall sluta, har vi råd med någon administratör?

Det var inte representantskapet som skapade samarbetet mellan LO och Socialdemokraterna.

Nisse Lindblom, Göteborg

Andra saker som vi kan spara på är att styrelsen har möten på kvällstid istället.

Avdelningen behöver då inte betala ut något för förlorad arbetstid. Det finns även andra fördelar med att ha styrelsemöten på kvällstid, för då kommer dom som har ett stort engagemang – och det är ju det vi alla eftersträvar.

Men hur solidariska är vi med dom som vi lämnar om vi bryter oss ur avd 3 – dom som har långa avstånd och inte är så tätbefolkade, dom som definitivt inte kommer ha råd med personal? Var är solidariteten?

Det var inte representantskapet som skapade samarbetet mellan LO och Socialdemokraterna. 

Fackförbunden, varav Målarförbundet är ett, skapade Socialdemokraterna när man förstod att man inte kunde förhandla om allt med arbetsgivaren – att en del frågor bestämde riksdagen om, och att arbetarna därför behövde ett parti som representerade dom.

Det var så Vänsterpartiet skapades, och Vänsterpartiet säger hela tiden att dom gjort upp med sin historia. Men har dom det?

Nisse Lindblom, Göteborg

Innan LO fanns så hade Socialdemokraterna den samlande rollen som LO har idag. 

Tyvärr bröt sig en grupp ut ur Socialdemokraterna 1917 för att dom vill inte bygga det demokratiska samhället som Socialdemokraterna ville, utan dom ville ha revolution.

Det var så Vänsterpartiet skapades, och Vänsterpartiet säger hela tiden att dom gjort upp med sin historia.

Men har dom det?