Det är de ekonomiska effekterna av coronaviruset som gör att Riksbyggens styrelse föreslår att dra in den planerade utdelningen till ägarna.

Under de senaste åren har Riksbyggen haft en utdelning på 48 kronor per andel (9,6 %), totalt cirka 85 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

– Coronaviruset har skapat en exceptionell situation där alla måste ta ett långsiktigt ansvar och mot den bakgrunden föreslår nu en enig styrelse att ställa in årets utdelning till ägarna, säger Johan Lindholm, som är ordförande i Riksbyggens styrelse.

Coronaviruset har skapat en exceptionell situation där alla måste ta ett långsiktigt ansvar.

Johan Lindholm, ordförande i Riksbyggens styrelse

Johan Lindholm är också ordförande i fackförbundet Byggnads, som tillsammans med Målarna och andra fack är delägare i det kooperativt ägda bostadsbolaget.

– Samtidigt som vi måste hantera de direkta effekterna av coronaviruset så gäller det att hela tiden hålla fokus på tiden efter krisen. Det finns ett stort behov både av fler bostäder och att utveckla det befintliga bostadsbeståndet och därför gör vi nu allt vi kan för att hålla tempot uppe i hela Riksbyggen, säger Johanna Frelin, vd på Riksbyggen.