Sverige genomgår just nu en kris som ställer det mesta vi tagit för givet på ända.

Något så litet och primitivt som ett virus får hela samhället att gå ner i brygga.

Som om inte sjukdomen som viruset orsakar är illa nog, så kommer de nödvändiga åtgärder som vidtas för att minska smittspridning att skapa stora problem för många människor och för samhället i stort.

Mitt uppe i detta är jag ändå imponerad över hur vårt samhälle svarar på den utmaning som krisen innebär.

Mikael Johansson, förbundsordförande Målarna

Redan har tiotusenstals människor som jobbar i hotell-, restaurang-, handels- och transportnäringarna fått lämna sina jobb.

En samling personer i reflexvästar arbetar

Covid-19

Målaren Cristian Salinas bygger upp fält­sjuk­huset

Reportage

Långt fler har blivit varslade och riskerar att förlora sina jobb även i andra sektorer av arbetsmarknaden.

De som är timanställda i de drabbade sektorerna fick se sina jobb bokstavligen försvinna över en natt, och i denna grupp är det många som inte är med i vare sig fackföreningar eller i en a-kassa.

Mitt uppe i detta är jag ändå imponerad över hur vårt samhälle svarar på den utmaning som krisen innebär.

Regeringen initierar massiva stödåtgärder som syftar till att säkerställa att vården och omsorgen får de resurser som krävs; detta sker dessutom snabbt och effektivt.

Företag får tillgång till stöd för att rädda både jobb och företag. Utöver detta har regeringen lovat ytterligare stöd till de som drabbas av arbetslöshet.

Lås oss hoppas att privatiseringen aldrig mer får leda till att sjukvården saknar viktig utrustning och mediciner.

Mikael Johansson, förbundsordförande Målarna

Ute i samhället visar många – både enskilda, organisationer och företag – att vi vill och kan ta gemensamt ansvar för att vi skall ta oss igenom denna prövning tillsammans.

EN hand som håller i sedlar och mynt

Covid-19

Nya a-kasseregler: Så här funkar det

Nyheter

Vi ställer upp bakom de åtgärder som berörda myndigheter kräver, trots att det innebär ingrepp i våra liv.  

Jag tror att detta hänger samman med vetskapen om att det måste finnas ett samhällskontrakt mellan oss individer och det samhället vi lever i, och att detta samhälle måste vara starkt och förmå att gripa in där vi själva inte förmår.

Låt oss hoppas att denna insikt kan finnas kvar även efter det att vi har hanterat den akuta krisen av Coronapandemin. Lås oss hoppas att privatiseringen aldrig mer får leda till att sjukvården saknar viktig utrustning och mediciner.

Vi kommer under lång tid framöver att leva med följderna av det som sker under dessa kritiska månader, och vi behöver ta lärdom av detta för att vara bättre rustade i framtiden. 

På punkt efter punkt levererar den svenska modellen. Samarbetet mellan arbetsmarknadens parter och regeringen har sällan varit mer konstruktivt.

Mikael Johansson, förbundsordförande Målarna

Den svenska arbetsmarknaden och parterna har nu och under en tid framåt att hantera effekterna av minskad efterfrågan, stängda gränser och annat som följer i spåren av vår egen och andra länders kamp mot smittspridning.

Covid-19

Niclas Helander: ”Krisens samhälle: Staten är ingenting utan dig”

Debatt

Det har redan lett fram till okonventionella åtgärder som till exempel att skjuta på vårens avtalsrörelse. Avtal om korttidsarbeten och permitteringar har förhandlats fram på rekordtid.

På punkt efter punkt levererar den svenska modellen. Samarbetet mellan arbetsmarknadens parter och regeringen har sällan varit mer konstruktivt.  

Det som dock blir alldeles tydligt i det som nu sker är att januariavtalets stolligheter, som förändringarna av arbetsförmedlingen och en ny arbetsrätt, inte har någon plats bland de lösningar som idag används för att bekämpa effekterna av krisen.

Inte ett enda företag eller arbetstillfälle kommer att räddas av en privat arbetsförmedling, eller av ökade undantag från turordningslistan.

Mikael Johansson, förbundsordförande Målarna

Inte ett enda företag eller arbetstillfälle kommer att räddas av en privat arbetsförmedling, eller av ökade undantag från turordningslistan och avskaffandet av skyddet för godtyckliga uppsägningar.

Lika tydligt blir det att något måste göras för att förbättra skyddet för de med osäkra anställningar.

Låt oss hoppas att denna insikt följs upp i praktisk handling, och att dessa punkter från januariavtalet förpassas till den historiens skräphög där de hör hemma. 

Mikael Johansson,
Förbundsordförande
mikael.johansson@malarna.nu


Länk: Här hittar du alla texter och artiklar om det nya coronaviruset