Målarettans ordförande Per-Arne Kjällström lämnar uppdraget för att gå i pension. Avdelningen omfattar Stockholm, Uppsala, Södertälje och Gotland.

Alla medlemmar och sektioner i avdelningen har rätt att nominera kandidater, och de har lämnat in förslag på tre personer.

De tre är Tina Löfgren, Jamal El Mourabit och Tobias Lundblad. 

Det råder en politisk turbulens mot den fackliga världen. Jag vill ta fighten för våra medlemmars hjärtefrågor på ett politiskt plan.

Jamal El Mourabit

Jamal El Mourabit, 45 år, är Målarettans vice ordförande. Han vill få ut avdelningens budskap, inte minst det politiska.

– Det råder en politisk turbulens mot den fackliga världen. Jag vill ta fighten för våra medlemmars hjärtefrågor på ett politiskt plan. Förändringar i LAS är en sådan fråga som avdelningsordförande måste kunna föra diskussion om. 

Jamal Elmourabit
Jamal El Mourabit

Arbetsplats: Målarettan (tillförordnad ombudsman), jobbat 20 år som målare

Sektion: Norra Stockholm

Första fackliga uppdrag: För tio år sedan

Uppdrag: Sektionsordförande, vice avdelningsordförande i Målarettan, ledamot i förbundsstyrelsen

Han vill också prioritera organiseringsarbete, en överlevnadsfråga för Målarettan. 

– Om vi ska bli framgångsrika kan vi inte ha kolleger som inte är medlemmar. Vi är duktiga på att rekrytera nya medlemmar men har svårt att behålla alla. Därför måste vi träffa medlemmar oftare där de är och ge dem den service de förväntar sig av oss. Det här är ett jobb för hela organisationen, både förtroendevalda och ombudsmän, säger han

Avdelningen behöver också bli mer aktiv på flera plan, som i politiska sammanhang och i media, tycker Jamal El Mourabit. 

Jag är öppen för att lyssna på andras åsikter. Jag pekar inte med hela handen utan är lyhörd.

Tina Löfgren

Tina Löfgren, 28 år, beskriver ordförandeuppdraget som både roligt och spännande.

– Jag tror att jag kan göra skillnad. Som kvinna kan jag inspirera andra kvinnor att engagera sig. Då tänker jag inte bara specifikt på styrelsearbete utan även andra fackliga uppdrag, säger hon.

Hon lyfter fram sin ålder och att hon är ganska ny som fackligt förtroendevald som fördelar.

Tina Löfgren
Tina Löfgren

Arbetsplats: Sandå Måleri

Sektion: Uppsala

Första fackliga uppdrag: För fyra år sedan

Uppdrag: Medbestämmandeombud på företaget, sekreterare i sektionen, ledamot och handledare i avdelningsstyrelsen

– Jag är öppen för att lyssna på andras åsikter. Jag pekar inte med hela handen utan är lyhörd, säger hon.

Tina Löfgren menar också att som ny fastnar man inte i det som har varit, utan kan komma med en annorlunda syn på lösningar.

Att träffa medlemmar är ett viktigt uppdrag för hela avdelningen, tycker hon.

– Att göra arbetsplatsbesök och höra med medlemmarna om vad som är aktuellt och viktigt för dem är ett sätt för avdelningen att inrikta sin verksamhet på det medlemmarna efterfrågar. Det är också viktigt att medlemmar får lära sig mer om hur de kan göra för att påverka. 

Om facklig-politisk samverkan säger hon att det är en självklar uppgift även för avdelningen.

Att vi inte är tillräckligt aktiva ute på företagen är hela Målarförbundets stora akilleshäl.

Tobias Lundblad

Den tredje kandidaten Tobias ”Tobbe” Lundblad, 29 år, tycker att det är roligt att anta utmaningen att driva Målarettan. 

– Det har varit roligt att driva Uppsalasektionen från en relativt inaktiv sektion till att vara en väldigt aktiv, säger han som idag är sektionens ordförande.

Han vill att fler medlemmar blir fackligt medvetna och att alla förtroendevalda blir mer delaktiga i avdelningens arbete. 

Tobias Lundblad
Tobias Lundblad
 
Arbetsplats: Alviks Måleri

Sektion: Uppsala

Första fackliga uppdrag: För fyra år sedan

Uppdrag: Medbestämmandeombud på företaget, sektionsordförande, ungdomsansvarig i avdelningsstyrelsen

– Att vi inte är tillräckligt aktiva ute på företagen är hela Målarförbundets stora akilleshäl.  

Han beskriver sig själv som den som jobbar ganska hårt, men ser också till att ha roligt under tiden.

– Jag vill se till att alla kan få ha kul också. Folk engagerar sig inte annars.

Att så många förslag kommit in är bara positivt, tycker samtliga nominerade.

Jag vill att vi ska vara en enig valberedning när vi lägger fram vårt förslag.

Mikael Ahlberg, valberedningens ordförande

– Det visar bara på en öppenhet i en organisation, att allt inte är bestämt i förväg, säger Tobias Lundblad.

– Jag ser det som en styrka för avdelningen att så många vill axla ansvaret, säger Jamal El Mourabit.

Nu är det valberedningens uppdrag att enas kring ett namn. Nomineringarna kommer från sex sektioner och några enskilda medlemmar.

– Jag vill att vi ska vara en enig valberedning när vi lägger fram vårt förslag. Om det inte går får det bli ett majoritetsförslag, säger valberedningens ordförande Mikael Ahlberg.

Vem av de tre som fått flest nomineringar och vilka kandidater sektionerna nominerat är uppgifter som valberedningen ännu inte vill lämna ut.

Sektionernas nomineringar väger tyngre än en röst från en enskild medlem, men med det inte sagt att den som fått flest nomineringar blir valberedningens kandidat.

Mikael Ahlberg, valberedningens ordförande

Valberedningen har än så länge haft ett möte och har ännu inte lagt upp riktlinjer för sitt arbete.

– Sektionernas nomineringar väger tyngre än en röst från en enskild medlem, men med det inte sagt att den som fått flest nomineringar blir valberedningens kandidat, säger han.

Målarettans årsmöte var planerat till den 18 april men har på grund av coronaviruset flyttats fram.

Något nytt datum fanns ännu inte vid denna tidnings pressläggning.

Valberedningen ska lämna sitt förslag till ny avdelningsstyrelse på årsmötet.