I flera år har LO försökt att förbättra medlemmarnas avtalspension, som är ett viktigt komplement till den allmänna, statliga pensionen.

Det främsta kravet har varit att privatanställda arbetare ska tjäna in avtalspension oavsett hur gamla de är. En viktig fråga för Målarna, vars medlemmar kan vara 19 år när de kommer ut i yrkeslivet.

I dag betalar arbetsgivarna in pengar till pensionen (som kallas Avtalspension SAF-LO) först när den anställde har fyllt 25 år.

Efter månader av förhandlingar har LO och Svenskt Näringsliv en överenskommelse klar, som innehåller mycket av det som LO har begärt. (Se faktaruta längst ned)

Men ett villkor för att överenskommelsen ska träda i kraft är att LO-förbunden skriver under långa löneavtal med sina motparter i höstens avtalsförhandlingar.

Tidigare inbetalning till pensionen är en systemförändring, och sådana kan bara genomföras över längre tid, resonerar Svenskt Näringsliv.

Peter Sjöstrand

Om det faller för det blir en kortare avtalsperiod så är det väldigt tråkigt, men jag tror inte något förbund hämmas av det villkoret.

Peter Sjöstrand, förhandlingschef Målarna (Foto: Tomas Nyberg)

Avtalen inom industrin ska sträcka sig till våren 2023 för att överenskommelsen ska gälla – det vill säga lika länge som om treåriga avtal hade tecknats 31 mars 2020.

I praktiken betyder detta en avtalsperiod på 29 månader.

Det räcker dock inte att facken inom industrin skriver under långa avtal – kravet gäller alla LO-förbund. Om ett enda förbund inte uppfyller villkoret, så faller uppgörelsen om pension och försäkring för alla.

– Hela paketet har fått tummen upp av vår förbundsstyrelse, säger Målarnas förhandlingschef Peter Sjöstrand som tycker det finns en logik i att paketet med pensioner och försäkringar klickar i under en längre period.

Mikael Johansson: ”För liten pension är problemet – inte lägstaåldern”

Ledare

– Om det faller för det blir en kortare avtalsperiod så är det väldigt tråkigt, men jag tror inte något förbund hämmas av det villkoret. 

I avtalsrörelsen ska många bitar vägas samman och helheten avgör om det blir långa eller korta avtal.

Målarnas ingång är att pension ska betalas in från första arbetsdagen. För målare som börjar arbeta när de är 19 år har det stor betydelse.

– Ända dit når vi inte med den här uppgörelsen. Men jag kan inte se det på annat sätt än att det här är ett steg mot det och det är bra att ha en balans eftersom det kommer att kosta i löneutrymme, säger Peter Sjöstrand.

Att börja betala pensionsavgifter även för anställda under 25 år kostar mer i exempelvis handeln och restaurangbranschen, där många ungdomar jobbar, än i branscher där få unga jobbar.

Grovt räknat kommer LO-medlemmarna att få avstå omkring 0,1 procentenheter av löneutrymmet per år de kommande åren för att få bättre pensioner. Men för vissa kan det bli 0,2 procentenheter, och för andra bra 0,05 procentenheter.

– Att pensionsavgifterna på sikt ska beräknas och betalas in månadsvis istället för årsvis är väldigt viktigt för oss, säger Peter Sjöstrand med hänvisning till den extra pension som tillkommer för de som tjänar över en viss nivå.

– De månader målaren får ackordsöverskott så tjänar de bra. Men när pensionen beräknas som nu så smetas det ut över hela året och målarna går i vissa fall miste om den extra pensionen.

Coronapandemin slog till när förhandlingarna om pensioner och försäkringar befann sig i slutskedet. Efter en paus enades parterna om att slutföra förhandlingarna, och lägga uppgörelsen i malpåse till i höst.

LO:s avtalsråd fungerade som förhandlingsdelegation för LO:s del, och uppgörelsen godkändes av samtliga LO-förbund.

Så här ser uppgörelsen ut

  • Första året betalar arbetsgivarna in avgifter till avtalspensionen för arbetare som fyllt 24 år (i dag är startåldern 25 år). Andra året från 23 år, tredje året 22 år. 
  • Inbetalningarna upphör när den anställde är 65 år. Svenskt Näringsliv har  avvisat LO:s krav att inbetalningarna ska fortsätta högre upp i åldrarna.
  • Från och med år 2023 ska pensionsavgifterna beräknas och betalas in månadsvis, inte en gång om året. 
  • För att få ersättning vid arbetssjukdom ska den anställde inte längre behöva visa att arbetsgivaren har vållat sjukdomen. Det gäller ersättning från Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA.
    AFA godkänner normalt endast ärenden som Försäkringskassan godkänt som arbetssjukdom.
  • De som har utsatts för asbest i jobbet och blir sjuka långt i efterhand ska kunna få ersättning utan åldersgräns.
  • Arbetsgivarna kan komma att få en återbetalning av premier som har betalats in till den kollektivavtalade sjukförsäkringen. Villkoret är att det finns mer pengar i försäkringsbolaget AFA än vad som behövs för att täcka försäkringen, något som ska avgöras vid en avstämning i höst.