Mannen drabbades redan som 28-åring av diskbråck. Han hävdade att det var en arbetsskada efter att i flera år ha jobbat i industrin med tunga lyft samtidigt som han vred på kroppen.

Försäkringskassan höll inte med, och inte heller förvaltningsrätten när mannen överklagade.

Enligt LO-TCO rättsskydd har Försäkringskassan konsekvent hävdat att det saknas vetenskapligt stöd för att faktorer i arbetet kan orsaka, påskynda eller försämra diskbråck och andra åldersförändringar.

Det finns dock en rapport från 2014 som visar att det finns vetenskapligt underlag för samband mellan moment i arbetet och diskförändringar.

För fackförbunden har det varit viktigt att de nya rönen får genomslag, då många medlemmar slits ut i förtid.

LO-TCO rättsskydd har därför, på uppdrag av bland annat IF Metall, drivit ärenden i domstolar i hela landet – och då särskilt åberopat dessa slutsatser angående kroppsarbete och diskförändringar.

Nu har kammarrätten tagit hänsyn till det nya kunskapsläget och gett den nu 45-årige mannen rätt. Diskbråcket orsakades av arbetet och han har rätt till livränta.

Enligt LO-TCO rättsskydd förväntas domen få stor betydelse och öppna upp möjligheten att få en tidigare omöjlig diagnos godkänd som arbetsskada.

Nu återstår att se om Försäkringskassan fortsättningsvis väljer att följa domen eller inte.

Domen meddelades den 20 december 2019 av Kammarrätten i Sundvall (mål nr 1726-18).