Utredningen väntas presenteras inom kort men stor del av innehållet har redan läckt ut och väckt starka reaktioner från fackföreningsrörelsen.

– Jag trodde det skulle bli illa men av det jag sett så är det ännu värre, säger Mikael Johansson och fortsätter:

– De verkar någonstans på vägen bestämt sig för en gigantisk maktförskjutning. Av det som kommit fram är förslagen extremt partiskt ställda till arbetsgivarnas fördel.

Av det som kommit fram är förslagen extremt partiskt ställda till arbetsgivarnas fördel.

Mikael Johansson, ordförande Målarnas

För att den som exempelvis bestämmer sig för att dela föräldraledigheten, eller vara den som alltid är hemma när barnen är sjuka, finns skyddsregler för att inte godtyckligt kunna bli uppsagd.

Skyddsombudens gröna märke

Striden om skyddsombuden

Förslag om skydds­ombud stoppades av höger­partierna

Nyheter

Företagaren bestämmer när det är arbetsbrist – facket kan aldrig hävda annat.

Som skydd för att inte arbetsgivaren ska kunna säga upp den som anses besvärlig eller någon den vill få bort finns turordningen och krav på saklig grund. Inom saklig grund ryms arbetsbrist, men också personliga skäl.

– Arbetsgivaren kan säga upp, men inte hur som helst. Om det här förslaget går igenom kommer arbetsgivaren kunna plocka russinen ur kakan.

Mikael Johansson avfärdar idéerna från centerns vikarierande partiledare om att lättnader i lagen om anställningsskydd skulle underlätta för de som inte har jobb.

Under coronakrisen har det blivit tydligt att vi inte kan ha en arbetsmarknad som vilar på visstid och timanställning.

Mikael Johansson, ordförande Målarnas

– Om man genomförde det här skulle företagen börja anställa mer. Varför skulle de göra det? Anställer företag för att de ska säga upp? Arbetsgivaren anställer väl de man behöver för att göra det man ska göra, säger Mikael Johansson.

En person står vid ett fönster och tittar på en mobiltelefon

Sparkade målare via mail – döms i tingsrätten

Nyheter

– Under coronakrisen har det blivit tydligt att vi inte kan ha en arbetsmarknad som vilar på visstid och timanställning.

– Nu går jag ju bara på vad jag läst och hört i media men det måste vara skitenkelt för regeringen att säga det här är århundrandets sämsta utredning så den skiter vi i.

Enligt Agenda i SVT föreslår utredaren bland annat att turordningsreglerna ändras på så sätt att arbetsgivaren får undanta fem anställda från turordningslistan. Det har tidigare varit två anställda.

Det ska också vara arbetsgivaren som väljer vem som får gå vid arbetsbrist mellan de som jobbat lika länge, åldern ska inte längre vara en faktor.

Utredningen föreslår även att möjligheten för en anställd att med hjälp av facket ogiltigförklara en uppsägning, så att den anställde får behålla jobb och lön tills dess att tvisten är avgjord, tas bort. Förslaget gäller företag med upp till 15 anställda.

Skulle det här förslaget bli lag så har man skapat ett monster.

Mikael Johansson, ordförande Målarnas

Enligt Svt föreslås också i utredningen att det ska bli enklare och mindre kostsamt för arbetsgivare att säga upp av personliga skäl samt att turordningskretsar inte längre får slås ihop. En driftsenhet – en krets.

En person sitter ensam längst ut på en bänk som är vänd mot en sjö.

Försäkringskassan

Kritiken mot För­säk­rings­kassans svar: ”Läser med Reinfeldts glas­ögon”

Nyheter

En av punkterna i förslaget gynnar de anställda med visstidsanställningar. Den som jobbat nio månader under en treårsperiod ska få förtur till anställning, idag gäller tolv månader.

Utredningen föreslår också att arbetsgivarens ansvar för skälig kompetensutveckling skrivs in i lag.

Lagförslagen och utredningen om las kom till efter krav från Centerpartiets vid regeringsförhandlingarna 2019.

Förhandlingarna mellan S, MP, L och C ledde fram till det så kallade Januariavtalet med 73 punkter i en avsiktsförklaring, och därefter kunde Stefan Löfven väljas till statsminister och regeringsbildare.

Den nya lagen om anställningsskydd föreslås träda i kraft den 1 juli 2022, istället för under 2021 som det står i Januariavtalet.

Jag trodde det skulle bli illa men av det jag sett så är det ännu värre.

Mikael Johansson, ordförande Målarnas

Samtidigt har arbetsmarknadens parter Svenskt näringsliv, PTK och LO förhandlat om arbetslöshetsförsäkringen, LAS och omställningstrygghet.

Om parterna kan komma överens så ska regeringen lägga ned sitt förslag. Parternas arbetsgrupper kommer med sina rapporter inom kort, men förhandlingen är inte avslutad.

Målarna och flera andra LO förbund klev i december av förhandlingarna som de tyckte gick felaktigt till och i fel riktning.

Om LO kan enas och fortsätta förhandlingarna kommer att avgöras vid ett extra representantskaps möte i augusti.