Efter 129 år på gator och torg blev det i år en digital manifestation på 1 maj.

Målarna lanserade en kampanj och en namninsamling om offentliga investeringar i bostadsbyggande och infrastruktur.

Målarnas linje är att offentliga investeringar i bostadsbyggande behövs då 240 kommuner uppger att de inte kan erbjuda bostäder till de som behöver det samtidigt ger det arbete och stimulerar ekonomin.

– Det är en klassisk konjunkturdämpande modell. I ett läge där ekonomin svalnar är det dags för staten att investera, säger Anders Andersson ombudsman på förbundskontoret.

Inte en enda av lösningarna har sin grund i de stolligheter som fanns i januariavtalet.

Mikael Johansson, förbundsordförande Målarna

Namninsamlingen på förbundets hemsida och Facebook riktas till finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund.

Målarnas ordförande Mikael Johansson höll sitt 1 maj tal på förbundets webb och Facebook. Han är i grunden imponerad hur vi hanterar coronakrisen i Sverige.

Men kriser tar fram många sidor. 

– Under lång tid har vi låtit marknad och marknadsliberala experiment styra stora delar av vår offentliga sektor. Effekterna blir att offentlig medicin och andra förbrukningsvaror varit svåra att få tag på, sade Mikael Johansson.

Han sa också att den svenska modellen briljerar när parterna på svensk arbetsmarknad och regeringen försöker möta effekterna av pandemin. 

– Men inte en enda av lösningarna har sin grund i de stolligheter som fanns i januariavtalet. Inga jobb eller företag kommer att räddas av en privat arbetsförmedling eller slopade turordningsregler.

Arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen måste matcha de förändringar som nu sker i pensionssystemet.

Han talade också om en av de stora utmaningar som fanns innan pandemin: Pensioner. 

– Vi måste se till att få in mer pengar i pensionssystemet.  Arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen måste matcha de förändringar som nu sker i pensionssystemet.

Målarnas ordförande gav dessutom ett tydligt budskap till politikerna att de inte ska ge sig in i att reglera villkoren på arbetsmarknaden.

– Ni behöver inte vara oroliga, parterna kommer att sätta rätt pris på arbetet.

Politikens uppgift är att stimulera efterfrågan och se till att människor har utbildning för att möta de arbeten som finns.