Ett måleriföretag i Stockholm har dömts i Solna tingsrätt för brott mot lagen om anställningsskydd och brott mot kollektivavtalet.

Till en medlem i Målareförbundet ska företaget betala 135 760 kronor och därtill ränta.

Företaget har inte lämnat något svaromål och därför har tingsrätten gett den anställde rätt genom en så kallad tredskodom. 

En domarklubba i trä mot en grå bakgrund

Målarna fick rätt i AD: Medlemmar får 760 000 kronor

Nyheter

Mannen var tillsvidareanställd som målare hos bolaget, som har kollektivavtal med Målareförbundet.

Den 8 oktober 2019 fick mannen ett mejl från arbetsgivaren med besked att han var uppsagd på grund av likviditetsproblem. Hans sista anställningsdag var den 21 oktober.

Enligt kollektivavtalet hade mannen en månads uppsägningstid därmed är arbetsgivaren skyldig att betala ekonomiskt och allmänt skadestånd för brott mot kollektivavtalet.

Uppsägningen lämnades inte heller till målaren personligen och uppsägningsbeskedet innehöll inte den information som anges i lagen om anställningsskydd.

Fusket: Företag försöker kringgå avtalen

Företag ansåg sig ha hyrt in målare – döms som arbetsgivare

Nyheter

Det fanns inte information om hur mannen skulle agera om han ville yrka ogiltigförklaring eller skadestånd. Det framgick inte om han hade företrädesrätt till återanställning och om det krävdes anmälan för att företrädesrätten skulle gälla.

För det arbete som målaren gjorde under perioden 1-21 oktober 2019 har bolaget inte betalat lön enligt anställningsavtalet och kollektivavtalet, vilket Solna tingsrätt nu förpliktigar företaget att göra.

De ska också betala skadestånd för tiden fram till 8 november som skulle varit den sista anställningsdagen med lön om kollektivavtalet hade följts.

Företaget ska ersätta målarens rättegångskostnader. LO-TCO rättsskydd företrädde mannen.