– Det är en erfaren och kunnig ledning som valberedningen presenterar, säger Målarnas ordförande Mikael Johansson.

Tidningen Arbetet har rapporterat att Kommunal, Handels, GS-facket och IF Metall stödjer Susanna Gideonsson. Även Elektrikerna har uttalat sitt stöd för valberedningens förslag.

Målarna har ingen tradition av att uttala sig i förväg om vem de stödjer men Mikael Johansson konstaterar att båda kandidaterna, Johan Lindholm och Susanna Gideonsson, är erfarna och kunniga.

Målarna ser gärna en kvinnlig ordförande och att ledningen tål mer än en mandatperiod

Mikael Johansson, ordförande Målarna

– När vi i början av processen skulle beskriva vilka egenskaper Målarna ville se hos en ny LO ledning sa vi att vi gärna ser en kvinnlig ordförande och att personerna som väljs till ledningen ska tåla mer än en mandatperiod, säger Mikael Johansson.

I den ledning som valberedningen föreslår kommer tre av fyra att falla för åldersstrecket och inte kunna ställa upp för ytterligare en period.

– Det är viktigt att den ledning som väljs får förbundens enhälliga stöd. Jag är ingen vän av votering i sådana här sammanhang, säger Mikael Johansson.

Om Susanna Gideonsson väljs så blir det första gången LO:s ordförande kommer från Handels. Det är också endast en av LO:s tidigare 13 ordförande som varit kvinna.

Enligt valberedningens förslag blir det en trio kvinnor i ledningen, inte bara som ordförande utan också som första och andra vice ordförande.

Det är viktigt att den ledning som väljs får förbundens enhälliga stöd.

Mikael Johansson, Målarna

Även om valberedningen nu går ut med sitt förslag så avslutas inte möjligheten att nominera förrän på kongressen.

Val av ny LO-ledning kommer att äga rum under LO:s digitala kongress den 15 juni.

Valberedning föreslår följande personer till LO:s ledning den kommande kongressperioden 2020-2024:

  • Ordförande: Susanna Gideonsson, förbundsordförande Handels, nyval
  • Förste vice ordförande: Therese Guovelin, HRF, omval
  • Andre vice ordförande: Lisa Bengtsson, förbundssekreterare Kommunal, nyval
  • Avtalssekreterare: Torbjörn Johansson, Byggnads, omval