Avtalsrörelsen som skulle ha pågått under våren sköts upp med anledning av coronakrisen.

LO och Svenskt Näringsliv kom överens om att avtalen skulle förlängas med sju månader. Förhandlingarna om industriavtalet ska återupptas 1 oktober och vara klara en månad senare.

I avtalet finns en paragraf att alla förbund och arbetsgivarorganisationer ska förhandla och komma överens om datum för sin prolongering.

Vi är villiga att prolongera till 15 november, men inte till de krav som Måleriföretagen ställer.

Peter Sjöstrand, Målarnas förhandlingschef

Om inte alla parter kommer överens så faller den övergripande överenskommelsen.

Målareförbundet och Motorbranschens arbetsgivareförening är överens om förlängning av lackavtalet till 30 november.

Däremot har Målarna inte lyckats komma fram till ett avtal med Måleriföretagen.

– Vår förbundsstyrelse har sagt ja. Vi är villiga att prolongera till 15 november, men inte till de krav som Måleriföretagen ställer. Måleriföretagen vill ha överenskommelsen mellan LO och Svenskt näringsliv som bilaga. Vi kan inte förbinda oss till något som inte är giltigt innan alla förbund har skrivit avtal, säger Målarnas förhandlingschef Peter Sjöstrand.

Så för måleribranschens parter ser mycket ut att hänga på om Byggnads och motparten Byggföretagen kommer överens eller inte.

– Då är vi med för då lever avtalet, då kan vi ha LO:s och Svenskt näringslivs avtal som bilaga för när alla är överens är det giltigt.

Vi kan inte förbinda oss till något som inte är giltigt innan alla förbund har skrivit avtal.

Peter Sjöstrand, Målarnas förhandlingschef

För Byggnads är det tiden som är en avgörande faktor.

– Skulle vårt avtal gå ut i november innebär det att eventuella konflikter, Gud förbjude, skulle ske mitt under julledigheten i december och det skulle göra oss fullständigt tandlösa, säger Byggnads ordförande Johan Lindholm till Ekot.

Enligt Peter Sjöstrand har Måleriföretagen föreslagit att avtalet kan skrivas utan den omdiskuterade bilagan, men då gäller datumet 30 november.

– Det finns inte på kartan att vi kan gå med på. Med de varseltider vi har och förhandlingsordningen så skulle vi hamna alldeles fel tidsmässigt, säger Peter Sjöstrand.

Men lackavtalet har ni gått med på att förlänga till 30 november?

– Motorbranschen har stora avtal som förhandlas innan vårt, lackavtalet brukar till stora delar följa dem så det är ett helt annat läge.

Kollektivavtalet är fortfarande giltigt men båda parter kan säga upp det med sju dagars varsel. Detta gäller både bygg- och måleribranschen.

Jag tycker de ser spöken på ljusa dan.

Peter Sjöstrand, Målarnas förhandlingschef

Byggföretagens VD Mats Åkerlind säger till Ekot att det medför ett oacceptabelt ständigt konflikthot.

Men Byggnads ordförande Johan Lindholm avfärdar det och menar att de självklart inte skulle utnyttja ett avtalslöst läge till konflikt när situationen ser ut som den gör.

Inte heller Målarnas förhandlingschef Peter Sjöstrand ser någon risk för konflikt i detta läge.

– Jag tycker de ser spöken på ljusa dan, säger han.

Teoretiskt skulle facken i avtalslöst läge kunna varsla om strejk, men de har också en viss förhandlingsordning att förhålla sig till.

Måleriföretagens förhandlingschef Camilla Hedström menar att Målarna vill plocka russinen ur kakan.