Denna text är tidigare publicerad i Sekotidningen, som tillsammans med Målarnas facktidning och fem andra tidningar ingår i LO Mediehus.


Han växte upp i Kvänum, mittemot den gamla järnvägsstationen, ett landmärke på ”Västgöta- Pampas”.

Fylld av beundran för de mäktiga lokomotiven och för sin morfar, banarbetaren, drömde sig pojken Jan-Ove bort längs järnvägsspåren.

Efter några år som metallarbetare gick han till sjöss. Det blev sju år av hårt arbete, men också år av iakttagelser, tankar och intryck.

Även om karriären som författare inleddes med en novell i Metallarbetaren blev Ove Allansson, och är alltjämt, sjöfolkets främsta skildrare i svensk litteratur.

Omslaget till Ove Allanssons bok Ombordarna

Omslaget till Ove Allanssons bok Ombordarna

Omslaget till Ove Allanssons bok Oståkaren

Omslaget till Ove Allanssons bok Oståkaren

Oves möten med efterkrigstidens människor på vitt skilda platser gav stoff till hisnande, roliga men också tragiska berättelser.

Målande kunde han beskriva den lilla världen omkring sig, men ur det lilla också det stora, med teman som lögn och sanning, rättvisa och rimliga levnadsvillkor.

Hans roman ”Ombordarna” från 1971 fick stor uppmärksamhet och ledde till flera riksdagsmotioner som utmynnade i drägligare villkor för ombordarna.

Men Ove Allansson kunde inte bara skildra verkligheten som den var, han kunde också vrida den några varv till fantastiska skrönor.

Omslaget till Ove Allanssons bok ”Författare vill varenda jävel vara, då slipper dom arbeta".
Omslaget till Ove Allanssons bok ”Författare vill varenda jävel vara, då slipper dom arbeta”.

Ove Allansson gick bort 2016, 84 år gammal, och en av hans sista böcker var självbiografin ”Författare vill varenda jävel vara, då slipper dom arbeta”.

Titeln lär vara ett direkt citat ur ett brev till Ove från en inte fullt så imponerad läsare.

Oves liv blir bok

I september utkommer ”Blues för Ove”, en skildring av Ove Allanssons liv och verk (Wall & Vivien Publishing).

Två andra skildrare av sjömansyrket står bakom boken, författaren och journalisten Lennart Johnsson och fotografen Stefan F Lindberg.

De var båda vänner med Ove Allansson och har haft tillgång till personligt material och i nära samarbete med Oves familj belyser de hans författarskap.

Texten är tidigare publicerad i Sekotidningen, som tillsammans med Målarnas facktidning och fem andra tidningar ingår i LO Mediehus.