I och med att arbetslöshetsförsäkringen har förstärkts och kraven för att få a-kassa har sänkts så går budgeten inte ihop för flera av landets a-kassor.

Sveriges a-kassor har gått ut med att flera a-kassor därför behöver höja sina medlemsavgifter.

EN hand som håller i sedlar och mynt

Covid-19

Nya a-kasseregler: Så här funkar det

Nyheter

– Det är ingen akut fråga för oss. Det är styrelsen som fattar beslut men det känns inte som vi behöver ha bråttom, säger Alf Mellström, kassaföreståndare för Byggnads a-kassa.

Han förklarar att Byggnads a-kassa har en gynnsam situation med ganska stort eget kapital.

Det byggdes upp under en tid med arbetslöshetsavgifter så kassorna var tvungna att ha stort eget kapital då nivåerna skiftade.

– Arbetslösheten bland våra medlemmar har stigit med 40 procent jämfört med samma tid förra året, säger Alf Mellström.

Det är en ökning, men inte till de katastrofnivåer som inom exempelvis hotell- och restaurang.

Byggnads a-kassa märkte en enorm tillströmning av nya medlemmar när reglerna ändrades i våras.

Sen januari har antalet medlemmar ökat med drygt 8 000 och Byggnads a-kassa har nu cirka 128 000 medlemmar.

A-kassorna och arbetslöshetsförsäkringen finansieras av medlemsavgifter, arbetsgivaravgifter och företagarnas egenavgifter.