En truckförare arbetar med lådor

Mikael Ljungkvist var anställd som truckförare på laget och hade jobbat över tre år på företaget när han blev uppsagd. Han var tidigare ordförande i fackklubben.

På Ytab började man säga upp anställda redan i januari. I mars försämrades läget då 25 av 37 anställda blev uppsagda då det nästan var helt ”dött” på fabriksgolvet.

Alla blev korttidspermitterade.

Men i maj förhandlade Kaj Persson, ombudsman från avdelning 2, tillsammans med ledningen för fabriken fram att 11 personer skulle återanställas.

– Grundbulten till problemet är att Ytab har hängt upp sig så starkt på en stor kund och det har slagit hårt mot dem i coronatider, säger Kaj Persson.

Man kan inte säga upp alla lackerare eftersom det inte finns något jobb kvar att göra då.

Kaj Persson, ombudsman avdelning 2

– Vi har haft bra diskussioner om vilka de var tvungna att säga upp, eftersom det är skillnader i måleri- och lackavtal. 

– Det är en balansgång vem som tvingas gå eftersom det inte går att följa turordningslistan. Man kan inte säga upp alla lackerare eftersom det inte finns något jobb kvar att göra då, menar Kaj Persson. 

Martin Scherbel, MB-ombud som suttit med vid förhandlingarna, var en av dem som inte blev återanställd. Han har kvar protokollet från förhandlingen.

– De statliga stödåtgärderna har hjälpt upp situationen, men idag är bara 22 av de anställda kvar och korttidspermitterade, uppger han. 

På Ytan, som för två år sedan hade 130 anställda och arbetade två-skift, är inget sig likt.

Mats Karlsson

-Vi har skjutit till ägarkapitial för att mildra krisen, säger Mats Karlsson, ägare och vd på Ytab.

Martin Scherbel

– Sedan två år tillbaka, när vi var 130 anställda, har det varit många varsel, säger tidigare mb-ombudet Martin Scherbel som själv förlorat sitt jobb i slutet av maj.

De anställda som är kvar är uppdelade i grupper och arbetar två till tre dagar i veckan.

Några arbetar måndag och tisdag med att lacka. Andra efterbehandlar på tisdag och onsdag och tredje gruppen arbetar torsdag till fredag. 

– Corona har bestämt spelreglerna. Min högsta önskan är att vi snart är tillbaka igen med full produktion när pandemin har gått över. Jag ser ljust på framtiden, säger Linda Svensson, facklig klubbordförande sedan två månader tillbaka.

Kriser har kommit och gått tidigare på Ytab, men man har alltid lyckats anpassa kostymen efter det förändrade läget. Ska de klara även denna nedgång?

Mats Karlsson är vd och delägare på Ytab. 

– Jag vill ge en eloge till Kaj Persson och facket för en bra dialog i tidigt skede, säger han.

Linda Svensson

– Jag hoppas att de elva som blev uppsagda snart är tillbaka, säger Linda Svensson, klubbordförande på Ytab.

En person som arbetar med lackering

När Målarnas Facktidning besökte Ytab i oktober 2018 var det 116 anställda och man hade startat en fackklubb. Idag är företaget nere på 22 anställda på golvet.

– Alla är förlorare inför corona och eftersom vårt företag är beroende av bilindustrin till 80 procent har det drabbat oss hårt.

Företaget arbetar aktivt på att skaffa fler kunder. Men enligt Mats Karlsson har många svenska företag flyttat hela sin tillverkningsprocess utomlands där de har billigare arbetskraft. 

– Även om vi får statligt stöd för korttidspermitteringar hjälper det föga när hälften av lönen ska betalas och vi får in noll kronor i inkomster. Vi har nu skjutit till ägarkapital för att mildra krisen och sedan hoppas vi komma igång med ökad produktion innan semestern. Scania och Volvo har sakta börjat återgå men vi är långt ifrån den vanliga produktionsvolymen som vi hade innan krisen, säger Mats Karlsson.