Pierre billackering AB har 21 billackeringsverkstäder i Sverige. Av dem har fem fått korttidspermittera: Kalmar, Karlskrona, Helsingborg, Uppsala och Västerås.

Det berättar Daniel Nordvall, vd för koncernens svenska avdelning.

I Avd 2 har ca 100 medlemmar korttids-permitterats

– Det är en komplex situation. Eftersom lackerarna befinner sig sist i kedjan av skaderegleringen, kan det snabbt bli problem om många plåtslagare plötsligt blir sjukskrivna, förklarar han.

En annan orsak kan ibland vara försenade transporter på grund av sjukskrivningar i hamnar eller på åkerier.

– Men den största svårigheten är oftast att få fram reservdelar. Då kan det bero på vilka bilmärken man arbetar med, tillägger han.

En del bilmärken har stora lager. Andra inte.

Det har funnits en stor förståelse för situationen. Jag har inte fått ett enda samtal från någon som varit missnöjd.

Kaj Persson, ombudsman för avdelning 2

När det fattas reservdelar eller detaljer har vissa verkstäder löst problemet genom att hitta reservdelar på bilskrotar.

Karl-Gustav Klase ler mot kameran medan han rabatter invid ett bildäck i verkstaden

Lackbranschen

Tuffa tider med permitteringar – men på Pierres billackering kom positiva besked

Reportage

Men det är ju konstgjord andning och ohållbart i längden, menar Daniel Nordvall.

– Vi har haft ett par fall av covid-19 inom Pierre billackering och sjukskrivningarna inom koncernen har ökat något, men i stort sett har vi klarat oss bra, säger han.

Enligt Kaj Persson, ombudsman för avdelning 2, är det sju lackeringsföretag och cirka 100 medlemmar inom avdelningen som tvingats till korttidspermitteringar.

– Det har funnits en stor förståelse för situationen. Jag har inte fått ett enda samtal från någon som varit missnöjd, säger han.