Veidekke, Serneke och Wästbygg sade i maj upp kontrakten med sin underentreprenör byggnadsfirman PME.

Det sedan Byggnads gjort en utredning av företaget och hävdar att PME gjort sig skyldiga till flera brott mot kollektivavtalet. Det har Byggnadsarbetaren rapporterat om.

Fackets utredning resulterade i centrala krav på att flera stora huvudentreprenörer skulle avsluta sina kontrakt med underentreprenören.

– PME har brutit och bryter mot ett antal bestämmelser i byggavtalet. De har anlitat underentreprenörer och bemanningsföretag utan att anmäla och förhandla med oss först vilket de ska, säger Byggnads jurist Anneli Anderbjörk till Byggnadsarbetaren.

Tidigare uppdagades att en av PME:s underentreprenörer, företaget Nova Ratio, betalade arbetarna 25 kronor i timmen.

Då vände sig två av Byggnads regioner till huvudentreprenörerna med uppmaningen att de skulle häva kontrakten.

I en stämning till Arbetsdomstolen hävdar PME att Byggnads använt sig av en olovlig stridsåtgärd och ett agerande som skadar företaget.

Huvudförhandling ska hållas i oktober.