Under våren var det många underhållsarbeten i allmännyttan som antingen fick skjutas på, eller helt ställas in på grund av corona-pandemin.

Men pengarna fanns ju, avsatta för underhåll i de allmännyttiga bostadsbolagen.

– Vi kunde inte komma in i lägenheterna för att utföra underhåll. Så då var frågan: kunde vi använda de här pengarna till något annat under året? Som yttre underhåll, som till exempel takarbeten, eller el- och belysningsarbeten på gårdarna, förklarar Anders Nordstrand. 

Problemet är att allmännyttan är tvungna att följa lagen om offentlig upphandling, LOU, vilket innebär att en stor del av underhållsarbetena måste annonseras ut för anbudstävling innan ett företag kan få i uppdrag att ta sig an arbetet.

Jag tyckte vi fick ett ganska snabbt nej, utan att de hade någon större kontakt med oss i frågan.

Anders Nordstrand, vd i Sveriges Allmännytta

Något som ofta tar väldigt lång tid, och även riskerar att hamna i en långdragen överklagansprocess.

Därför växte önskemålet att allmännyttan under 2020 skulle få göra undantag från LOU. Sveriges Allmännytta drev frågan tillsammans med Byggföretagen i Sverige.

– Tyvärr föll det inte i god jord hos regeringen, säger Anders Nordstrand och fortsätter:

– Jag tyckte vi fick ett ganska snabbt nej, utan att de hade någon större kontakt med oss i frågan. Så vi fick inte möjlighet att utveckla vår begäran i någon stor utsträckning.

Anders Nordstrand lyfter särskilt de små företagens utsatthet under coronapandemin.

– Vi finns ju över hela landet, i 270 kommuner, och på många av småorterna hade ett sådant här förslag kunnat innebära en stor betydelse för de små och medelstora företagen.

– Det hade varit ett bra sätt att hålla igång ekonomin under pandemin, och hjälpa många små företag som elektrikerfirmor och betongarbetare som har drabbats hårt.

De privata bolagen omfattas inte av LOU, så i dag har vi en konkurrensnackdel.

Anders Nordstrand, vd i Sveriges Allmännytta

Hur ser underhållsbehovet i allmännyttan ut för hösten?

– Felanmälningarna drogs ned dramatiskt under våren. Men nu har man ju kommit till ett sådant läge att man måste åtgärda felen. Men man försöker hitta vägar så att fysisk distans kan hållas. Alla bolag har en policy hur de ska hantera detta. 

– Efter sommaren tror jag det kommer att bli något mer normalt, men en del arbeten har skjutits på till nästa år, och en del har blivit dyrare och har tagit mycket längre tid.

Även långsiktigt driver Sveriges Allmännytta frågan om att allmännyttan ska slippa kravet på att följa lagen om offentlig upphandling.

– Det gör vi av den anledning att i dag är det många privata bolag som har hyresrätter, och finns i samma områden som oss. Men de privata bolagen omfattas inte av LOU, så i dag har vi en konkurrensnackdel. Och det tycker inte vi är rimligt, eftersom vi enligt lagstiftningen ska vara affärsmässiga och likvärdiga de privata fastighetsägarna. Men det innebär inte att vi inte ska vara transparanta i våra upphandlingar. Offentlighetsprincipen skulle fortfarande gälla.

Svar direkt från civilminister Lena Micko (S):

”Jag har förståelse för Anders Nordstrands och Sveriges Allmännyttas önskan om lättnader i LOU under coronapandemin. Men att temporärt höja direktupphandlingsgränsen under pandemin skulle innebära att ett stort antal leverantörer inte får möjlighet att lämna anbud och riskerar att hota konkurrensen i sektorn även på sikt. Det är inte heller något annat land i Europa som har valt den vägen, annat än marginella höjningar. 

Vi måste komma ihåg att upphandlingslagstiftningen fyller flera viktiga funktioner och att samma regler ska gälla för alla sektorer. Jag vill också påminna om att det i vissa akuta situationer är möjligt att frångå LOU om det är en situation som är så pass brådskande att man inte hinner följa det vanliga regelverket med anledning av coronapandemin.”

Fakta

Sveriges Allmännytta är en medlemsorganisation för landets allmännyttiga bostadsbolag. Organisationen 312 medlemsföretag.

Totalt äger och förvaltar företagen i Sveriges Allmännytta över 860 000 bostäder. Flertalet av de allmännyttiga bostadsföretagen är aktiebolag och ägs av kommunerna. 

I dag får det offentliga inte lägga ut jobb värda lite drygt 600 000 kronor utan en bred upphandling – en gräns som branschorganisationerna tillfälligt vill höja till 60 miljoner kronor med hänvisning till att coronakrisen kräver snabb omplanering.