Den 12 maj fick Arbetsmiljöverket en begäran enligt arbetsmiljölagens 66,a. Målarnas RSO och ombudsman Douglas Strömberg hade synpunkter på hur Sandå Jönköping skötte skyddsarbetet kopplat till covid-19.

Det saknades rutiner, handlingsplan och riskbedömningar. En målare kände oro då han skulle renovera en lägenhet där hyresgästen var sjuk.

Projektledaren hade sagt att det inte var någon fara så länge folk inte hostade på honom.

Jag skrev i mitt svar att känslan jag fick var att riskanalyserna inte var gjorda på lokal nivå.

Douglas Strömberg, regionalt skyddsombud Målarna

Innan semestrarna hölls ett trepartsmöte över video. Därefter har Sandå fått möjlighet att komplettera och även Målarna har inkommit med svar.

– Jag skrev i mitt svar att känslan jag fick var att riskanalyserna inte var gjorda på lokal nivå. De var väldigt allmänna och det märktes att de inte var skrivna för just detta arbetsställe, säger Douglas Strömberg och fortsätter:

Tidigare i somras fick Douglas Strömberg mejl från verket som meddelade att de för tillfället tar en paus med ärendet för semester.

– Det tolkar jag som att de kommer fortsätter jobba med ärendet, efter sin semester.  Och att de inte är nöjda med inkomna svar från Sandå, samt tar hänsyn till inkomna synpunkter från Målarna.