Riksbyggen är en av aktörerna som jobbar mot målet att den klimatneutrala betongen ska finnas på marknaden år 2030 och användas i hela Sverige år 2045.

Idag används mer än 30 miljarder ton betong per år. Cement, som är det vanligaste bindemedlet i betong, står för cirka 6 procent av världens CO2-utsläpp.

Projektet är unikt i det att det har samlat forskare och aktörer från hela bygg- och anläggningsprocessens värdekedja.

Karolina Brick, miljöchef på Riksbyggen

Med allt större storstadsregioner väntas behovet av infrastruktur och bostäder öka.

För att uppnå klimatneutralitet inom de närmaste 25 åren behövs snabba, men kvalitetssäkrade åtgärder. 

– Innovation och samverkan är viktigare än någonsin för att vi ska uppnå ett hållbart samhälle. Projektet är unikt i det att det har samlat forskare och aktörer från hela bygg- och anläggningsprocessens värdekedja vilket gör att det är väl förankrat och kan få stor genomslagskraft. Ett konkret exempel där samverkan i hela kedjan lett till innovation är den klimatförbättrade betong som använts vid byggandet av Riksbyggens Brf Viva i Göteborg, säger Karolina Brick, miljöchef på Riksbyggen.