Det var i början av juni som storbråket mellan Byggnads och Byggföretagen nådde medierna.

Avtals­löst när måleri­bran­sch­en inte kommer överens

Avtal 2020

Fack och arbetsgivare i byggbranschen lyckades inte enas om villkoren för hur deras avtalsrörelse skulle skjutas upp på grund av coronapandemin.

Byggföretagen ville att det förlängda avtalet skulle löpa ut den sista november. Byggnads å sin sida tyckte att avtalsslutet i så fall skulle hamna för nära jul och därför försvåra eventuella konfliktåtgärder.

Det ledde till att avtalet helt enkelt löpte ut och i stället förlängdes automatiskt sju dagar i taget.

Samma sak hände i måleribranschen då Målarna inte ville underteckna det avtal som låg på bordet innan alla branscher var överens.

Just nu är läget oförändrat för vår del.

Peter Sjöstrand, Målarnas avtalssekreterare

Bråket mellan Byggnads och Byggföretagen har nu nått en kompromisslösning: Fortsatt avtalslöst tillstånd med sju dagars automatisk förlängning, men avtalad fredsplikt till och med den 15 november.

Enligt ett pressmeddelande från Byggnads innebär överenskommelsen att de nya avtalsförhandlingarna startar den 1 oktober.

En person målar en vägg med en roller

Måleriföretagen: ”Man kan inte plocka russinen ur kakan”

Avtal 2020

– Det här är en klok överenskommelse som ligger helt i linje med vad vi hela tiden framfört och eftersträvat. Vi får samma förutsättningar som andra förbund när vi går in i höstens avtalsförhandlingar, säger Johan Lindholm, ordförande Byggnads.

Mats Åkerlind, förhandlingschef på Byggföretagen, skriver i ett pressmeddelande att han är glad över överenskommelsen.

– Nu kan vi lägga all kraft på att gemensamt utveckla vår verksamhet och bransch, säger han.

En identisk överenskommelse har även träffats med Maskinentreprenörerna, Installatörsföretagen, Plåt & Ventföretagen samt Glasbranschföreningen, enligt Byggnads.

Beskedet om avtalsförlängningen i byggbranschen kom under semester.

– Just nu är läget oförändrat för vår del. Vi ska kika på Byggnads lösning efter semestrarna och se om det eventuellt kan vara en lösning för oss, säger Målarnas avtalssekreterare Peter Sjöstrand till Målarnas facktidning.


Artikeln är delvis tidigare publicerad i tidningen Arbetet, som tillsammans med Målarnas facktidning och fem andra tidningar ingår i LO Mediehus.