”Sedan min första dag som Europaparlamentariker har jag kämpat för att skapa ordning och reda på vägarna och stoppa skitföretagandet. Det här är en fruktansvärt skön känsla att vi äntligen är i mål”, skriver Johan Danielsson, ledare för den socialdemokratiska gruppen i transportutskottet på sin Facebooksida.

Beslutet i EU innebär att:

  • Svenska löner och arbetsvillkor i enlighet med svenska kollektivavtal ska gälla vid alla inrikes transporter. 
  • De som bedriver permanent trafik i Sverige tvingas registrera bilen i Sverige och betala skatt i Sverige.
  • Efter beslutet införs också bättre kontrollmöjligheter och sanktionsmöjligheter för att säkra att reglerna följs.

Länderna har 18 månader på sig att införa lagen men i Sverige väntas arbetet med att skärpa kontrollmöjligheterna starta direkt.

Vägpaketet har behandlats i flera instanser under tre års tid och blev även försenat då flera östeuropeiska länder lämnade in 87 ändringsförslag.

Hade något av de ändringsförslagen gått igenom hade det inte blivit någon ny lag. I juni röstades samtliga ändringsförslag ner och en månad senare togs det slutliga beslutet i Europaparlamentets plenum.