Målareförbundets avdelning 1 har som flera andra avdelningar fått dispens att frångå stadgan som säger att årsmötet ska hållas innan utgången av april.

Med anledning av coronapandemin har mötet skjutits framåt men kommer nu att hållas, dock på ett annorlunda sätt.

Målarettan följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om max 50 personer.

Medlemmar kan följa årsmötet på Målarettans Facebook-sida.

På mötet ska bland annat en ny ordförande väljas. Det finns tre nominerade kandidater som du kan läsa mer om här.