Avdelning 9 hade liksom flera andra avdelningar begärt dispens från stadgarna som säger att årsmötet ska hållas innan utgången av april.

Förbundsstyrelsen beviljade dispenser med anledning av vårens utbrott av coronaviruset. 

I de tre lokaler som samlade årsmötets deltagare fanns rösträknare och en ny styrelse valdes. Mats Eriksson omvaldes som ordförande.

Efter årsmötet har styrelsen konstituerat sig och fördelat uppdragen mellan sig.

Josefine Nilsson som sedan kongressen är suppleant i förbundsstyrelsen utsågs till vice ordförande och ska delta i vartannat au-möte för att skolas in i uppdraget.

John Haltu valdes in som ny ordinarie ledamot och tilldelades uppdraget som studieorganisatör.

Nina Tynys som flyttat tillbaks till Söderhamn från Örebro-trakten byter avdelning och valdes vid årsmötet in som styrelseledamot i avdelning 9 och kommer tilldelas ansvarsområden allt eftersom.

Styrelsen för avdelning 9:

  • Mats Eriksson, ordförande
  • Josefin Nilsson, vice ordförande
  • Johan Ryttare, sekreterare
  • Ingemar Larsson, vice sekreterare
  • Johan Johansson, kassör
  • Nina Tynys, ledamot
  • John Haltu, studieorganisatör