Det nya stödet ska omfatta både arbetare och tjänstemän, enligt ett pressmeddelande från LO, PTK och Svenskt Näringsliv.

De 75 miljonerna kommer att administreras av AFA Försäkring och börjar gälla den 1 januari 2021 och fram till 2023, skriver Arbetet.

Parterna vill att pengarna främst ska gå till gemensamma utbildningsinsatser på arbetsplatserna, där såväl chefer som arbetsmiljö- eller skyddsombud deltar tillsammans.

Satsningen omfattar alla företag och organisationer med kollektivavtal inom Svenskt Näringsliv, LO och PTK.


Artikeln är tidigare publicerad i tidningen Arbetet, som tillsammans med Målarnas facktidning och fem andra tidningar ingår i LO Mediehus.